Doküman No
SEMER.FR. 0005
Yayın Tarihi
27.10.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOGAN ÜNİVERSİTESİ

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

 

EĞİTİM PROGRAMI TALEP FORMU

Eğitim Adı

      

Genel Amacı

      

Eğitimin Hedef Kitlesi

      

Beklenen Katılımcı Sayısı

      

Eğitim Sonunda Verilecek Belge

  Katılım Belgesi

   Sertifika

Eğitim Günleri

      

Eğitim Saatleri

      

Eğitim Süresi (Saat)

Uzaktan

Yüz yüze

Uygulama

TOPLAM

      

      

      

      

Eğitim Başlama Tarihi

      

Eğitim Bitiş Tarihi

      

Eğitimin Öğrenme Hedefleri

1.

      

2.

      

3.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİCİ ve KOORDİNATÖR BİLGİLERİ

Unvanı Adı Soyadı

Niteliği (Üniversite, Fakülte, Bölüm, Anabilim Dalı, Meslek Grubu, Sertifika)

      

      

      

      

      

      

 

EĞİTİMİN ALT BAŞLIKLARI

Eğitim Konusu

Eğitici Unvanı/

Adı ve Soyadı

Planlanan Eğitim Süreleri (Saat)

Uzaktan

Yüz yüze

Uygulama

Toplam

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Söz konusu eğitimin yukarıda belirtilen bilgiler doğrultusunda Merkez Müdürlüğünüz tarafından açılması hususunda gereğini arz ederim. 

        /      /      

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

 

Adres:     

 

Cep Telefonu:    

E-Posta:    

 

İmza

Unvanı Adı – Soyadı

(Varsa) Görevi