Doküman No
PDRMR.FR.0002
Yayın Tarihi
13.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

GÖRÜŞME FORMU


 

Adı, Soyadı                        :                                                                                                                            Tarih    :            

Bölümü / Sınıfı                :          

Kim Gönderdi                  :           

Görüşülen Kişi                 :             

 

Görüşme Nedeni

Kendi İsteği

Aile İsteği

Öğretmen İsteği

Başarısızlık

Devamsızlık

Disiplin Olayı

Diğer:              

..................................

 

Görüşme Türü

Eğitsel Rehberlik

Mesleki Rehberlik

Kişisel Rehberlik

 

Görüşme Konusu

Aileyle İlgili

Arkadaşlarla İlgili

Sağlıkla İlgili

Kişisel Alanla İlgili

Okulla İlgili

Ekonomik Durumla İlgili

Diğer:           

....................................

 

Genel Bilgiler

Aile İlişkileri Sağlık Sorunları Ekonomik Durum

Sosyal Durum

                   

 

Görüşme Özeti

                     

 

Görüşmenin Değerlendirilmesi ve Alınan Karar