Döküman No
PDRMR.FR.0002
Yayın Tarihi
13.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

GÖRÜŞME FORMU


 

Adı, Soyadı                        :                                                                                                                            Tarih    :

Bölümü / Sınıfı                :

Kim Gönderdi                  :

Görüşülen Kişi                 :

 

Görüşme Nedeni

 

Kendi İsteği

 

Aile İsteği

 

Öğretmen İsteği

 

Başarısızlık

 

Devamsızlık

 

Disiplin Olayı

 

Diğer:

 

 

Görüşme Türü

 

Eğitsel Rehberlik

 

Mesleki Rehberlik

 

Kişisel Rehberlik

 

Görüşme Konusu

 

Aileyle İlgili

 

Arkadaşlarla İlgili

 

Sağlıkla İlgili

 

Kişisel Alanla İlgili

 

Okulla İlgili

 

Ekonomik Durumla İlgili

 

Diğer

 

 

Genel Bilgiler

Aile İlişkileri Sağlık Sorunları Ekonomik Durum

Sosyal Durum

 

 

Görüşme Özeti

 

 

Görüşmenin Değerlendirilmesi ve Alınan Karar