Doküman No
DHMER.FR. 0001
Yayın Tarihi
19.01.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Sayı     :                 

Tarih  :               

Saat    :               

Toplantı Yeri:               

 

TOPLANTIDA BULUNANLAR:

1-               

 

 

TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR:

1-               

 

 

GÜNDEM:

1 -               

 

 

 

KARARLAR:

1 -                 

 

 

 

Not: Bu tutanak ............sayfadır.

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Atilla TOPÇU

Müdür-Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Doç. Dr. Oğuz KÖSE

Müdür Yardımcısı-Yönetim Kurulu Üyesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Sinan SARAL

Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Esra DENİZ

Yönetim Kurulu Üyesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Medeni ARPA

Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

 

 

Vet. Hek. Şenay ÇAKIROĞLU

Raportör