Doküman No
RTEÜ.FR. 0088
Yayın Tarihi
13.01.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

1.            Adı Soyadı ve Ünvanı                                              :                            

2.            Çalıştığı Birim                                                           :                         

3.            Görev Yaptığı Birim                                                 :                        

4.            Bölümü – Anabilim Dalı / Programı                      :                           

5.            Kadro Derecesi                                                         :                                              

6.            Üniversitemizde İlk Göreve Başlama Tarihi          :                          

7.            En Son Görevinin  Uzatılma Dönemi                      :                     

8.            Girdiği ÜDS – KPDS  Sınav Tarihleri ve Notları      :               .......................................................                .........................

                                                                                                                     .......................................................                .........................

                                                                                                                     .......................................................                .........................

9.            Doçentliğe Başvurup Başvurmadığı                        :             

                -  Doçentlik Belgesini Almışsa                     Aldığı Tarih          : ........................            Alanı: ...........................

                -  Başvurdu ise Tarihi                                                                               Başvurduğu Tarih : ........................          Alanı: ...........................

                -  Başvuru Durumu          :              Yayın Aşamasında             Sözlü Aşamasında   

10.          İdari Görevi :      Yok           Var                 ........................................................................

11.         En Son Görev Uzatma Döneminde Girdiği Dersler   :         

                Güz ve Bahar Yarıyılı İtibariyle

                Dersin Adı           Verildiği Program/Bölüm             Normal Öğr.       II.Öğr.

                ..............................................     .........................................                   

                ..............................................     .........................................                   

                ..............................................     .........................................                   

                ..............................................     .........................................                   

                ..............................................     .........................................                   

                ..............................................     .........................................                   

12.          Öğrenci Danışmanlığı  :

                Yok               Var      ................................. Bölümü / Programı

                                                               ................................. Sınıfı 

13.          En Son Görev Uzatma Döneminde Kongre, Sempozyum, Panel vb. Bilimsel Faaliyetlere Katıldınız mı? (Cevabınız Evet ise Bunları Açık Bir Şekilde Yazınız)

                Hayır             Evet             ........................................................................................

                                                                        .........................................................................................

                                                                        .........................................................................................

                                                                        .........................................................................................

14.          En Son Görev Uzatma Döneminde Sahip Olduğunuz Ders Notunuz Var mı, Varsa Bunları Açık Bir Şekilde Yazınız

                Yok                 Var              .........................................................................................

                                                                        .........................................................................................

                                                                        .........................................................................................

                                                                        .........................................................................................

15.          En Son Görev Uzatma Döneminde Makale, Araştırma vb Bilimsel Yayınınız Var mı, Varsa Bunları Açık Bir Şekilde Yazınız.

                Yok              Var                 .........................................................................................

                                                                        .........................................................................................

                                                                        .........................................................................................

                                                                        .........................................................................................

16.          En Son Görev Uzatma Döneminde Yürüttüğünüz veya Katıldığınız Araştırma Projeleriniz Var mı, Varsa Bunları Açık Bir Şekilde Yazınız.

                Yok                 Var               .........................................................................................

                                                                        .........................................................................................

                                                                        .........................................................................................

17.          En Son Görev Uzatma Döneminde Yönettiğiniz Tezler Var mı, Varsa Bunları Açık Bir Şekilde Yazınız.

                Yok                Var               .........................................................................................

                                                                        .........................................................................................

                                                                        .........................................................................................

                                                                        .........................................................................................

 

18.          En Son Görev Uzatma Döneminde Üniversitemizin Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerinde Görev Aldınız mı, Cevabınız Evet ise Bunları Açık Bir Şekilde Yazınız

               

                Hayır             Evet             ........................................................................................

                                                                        .........................................................................................

                                                                        .........................................................................................

                                                                        .........................................................................................

19.          En Son Görev Uzatma Dönemi içinde Aldığınız Ödüller veya Disiplin Cezaları Var mı, Varsa Bunları Açık Bir Şekilde Yazınız

                                     ÖDÜL                                                                        CEZA

                Yok                     Var                                  Yok                              Var

                .........................................................................  .........................................................................

                .........................................................................  .........................................................................

                .........................................................................  .........................................................................

                .........................................................................  .........................................................................

20.          Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca;

                              

                Son atanma döneminde puanınızı en az 50 puan artırdınız mı?

                Evet                            Hayır

                Son Atama Döneminde ki Puanınız:         .........................................................................

               

               

Not : Eklenecek Belge var ise ekleyiniz.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Formu Düzenleyenin                       

Adı Soyadı     : ........................................

Tarih-İmza     : ........................................

1-Yükseköğretim  Kanunu'nun   4. ve 5.maddelerinde belirtilen

amaç ve ilkeler gerçekleştirmedeki tutumu  ve uyumu :

 

 

2-Öğretim, Araştırma ve Uygulama Yeteneği :

 

3-İDARECE VERİLEN DİĞER GÖREVLERDEKİ BECERİLERİ

  1. Sorumluluk Duygusu     :

 

  1. Görevini Yerine Getirmede Çalışkanlığı, Becerisi ve Verimliliği :

 

  1. Kurum İçindeki Tutum ve  Davranışları :

 

 

ANABİLİM DALI BAŞKANI

Adı Soyadı             :  ..................................................

Tarih-İmza             :  ..................................................

 

 

BÖLÜM BAŞKANI

Adı Soyadı             :  ..................................................

Tarih-İmza             :  ..................................................

 

NİHAİ GÖRÜŞÜ

OLUMLU              

OLUMLU                                  

 

OLUMSUZ            

OLUMSUZ                          

GEREKÇESİ   :

               

GEREKÇESİ   :         

            

              

                     

              

               

                      

 

O N A Y

 

 

 

Dekan / Müdür