Döküman No
RTEÜ.FR. 0079
Yayın Tarihi
11.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

…………………………………………….. Bölümü

20….. - 20….. Eğitim Öğretim Yılı ……… Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

 

Kurumlar Arası ….. Sınıf Yatay Geçiş Sonuçları

Asıl / Yedek

Adı Soyadı

Yatay Geçiş Yapılan

Öğrencinin 4’lük Sistemde Not Ortalaması

Bölüm / Program

Sınıf

1.Asil

                                             

1.Yedek