Doküman No
RTEÜ.FR. 0079
Yayın Tarihi
11.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

…………………………………………….. Bölümü

20….. - 20….. Eğitim Öğretim Yılı ……… Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

 

 

 

Kurumlar Arası ……. Sınıf Yatay Geçiş Sonuçları

Asıl/Yedek

Adı Soyadı

Yatay Geçiş Yapılan

Öğrencinin 4’lük Sistemdeki Not Ortalaması

Bölüm/Program

Sınıf

1.Asil

        

        

        

        

1.Yedek