Döküman No
RTEÜ.FR. 0078
Yayın Tarihi
11.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

              

…………………………………………………………………………. Bölümü

20….. - 20….. Eğitim Öğretim Yılı ……… Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

 

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Sonuçları

Asıl / Yedek

Adı Soyadı

Yatay Geçiş Yapılan

RTEÜ Taban Puanı

 

Öğrencinin Taban Puanı

Bölüm / Program

Sınıf

1.Asil

                                       

319,646 - (2016 YGS-1)

                        

1.Yedek

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Üniversitemizin taban puanı kısmının üstteki örnekte olduğu gibi yılının ve puan türünün de belirtilerek doldurulması gerekmektedir.