Doküman No
RTEÜ.FR. 0078
Yayın Tarihi
11.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

              

…………………………………………………………………………. Bölümü

20….. - 20….. Eğitim Öğretim Yılı ……… Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

 

 

 

 

 

Merkezi Yerleştirme Puanı  ile Yatay Geçiş Sonuçları

Asil/Yedek

Adı- Soyadı

Yatay Geçiş Yapılan

RTEÜ Taban Puanı

Öğrencinin Taban Puanı

Bölüm/Program

Sınıf

1.Asil

    

    

    

319,646- (2016 YGS-1)

    

1.Yedek

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

NOT: Üniversitemizin taban puanı kısmının üstteki örnekte olduğu gibi yılının ve puan türünün de belirtilerek doldurulması gerekmektedir.