Doküman No
BİDB.FR.0001
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

TARİH

      

FORM NO

      

TALEPTE BULUNAN ( Yetkili Kullanıcı Bilgileri)

İSTENİLEN ÜRÜN BİLGİLERİ

Sicil No

          

Sunucu  Tipi

IIS ( ) Apache ( )

         

Adı Soyadı

       

Veritabanı Tipi

Mysql ( ) Mssql ( ) Access ( )

 Telefon

       

Web  Alanı

…………………. (mb)

e-posta adresi

       

Kullanılacak Dil

Html ( ) PHP ( ) Asp ( ) Aspx ()

IP adresi

        

Kampüs içi erişim (  )  Kampüs dışı Erişim ( )

Alan Adı : _________________________ . erdogan.edu.tr

Birim Yöneticisi

Ad Soyad - Unvan - İmza

                           

Erişim İçin Talep Edilen Portlar

Kampüs içi :    ftp ( )   mysql ( )   mssql ( ) diğer……………………………………………………………………………………………

Kampüs dışı :   ftp ( )   mysql ( )   mssql ( ) diğer ………………………………………………………………………………………

        

*Hangi Amaçla kullanılacağı Açıklanmalıdır.  *Varsa ek istekler belirtilmelidir.               

            

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                           

          *Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır.                                                                                                                                                                                                               O N A Y L A Y A N                                                  

[ ] UYGUNDUR

[ ] UYGUN DEĞİLDİR

Açıklama

        

      ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR:

 1. Birim yöneticisinin formu imzalaması mecburidir. Aksi halde talep kabul edilmeyecektir.

 2. Tahsis edilen web alanı üzerinde ( hdd kapasitesi) kaynak kullanımı esas alınarak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılabilir.

 3. Web sitesinin içeriğinden yetkili birim sorumludur. Web sitesi içeriğinde yasadışı içerik ve lisanssız programlar barındırılamaz.

 4. Tahsis edilen sunucunun temel yapılandırılması (web sitesi alanı ve veritabanının oluşturulması)  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

 5. Tahsis edilen web alanı için diğer tüm yapılandırma ve güncellemeleri, web alanı sorumlusu tarafından yapılacaktır.

 6. Tahsis edilecek web alanına ait tüm güvenlik ayarları web alanı sorumlusu tarafından yapılacaktır. Güvenlik açığından doğacak kayıplardan bilgi işlem sorumlu tutulamaz.

 7. İnternet kesintisi, elektrik kesintisi gibi durumlarda web alanına erişilememesi gibi durumlarda doğacak sorunlardan bilgi işlem sorumlu tutulamaz.

 8. Web alanına ait erişim bilgileri bilgi işlem tarafından yetkili kullanıcıya verilir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bilgisi olmaksızın erişim bilgileri değiştirilemez.

 9. Sistem biriminde yapılacak olan çalışmalarda ya da sunucuda belirlenen tehditlerde (sunucuya yapılacak saldırılarda) önceden haber vermeksizin bilgi işlem tarafından sunucu kapatılabilir.

 10. Web alanına ait erişim bilgileri yetkili dışında kimseyle paylaşılamaz. Yetkili değişikliği Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na önceden haber vermeksizin yapılamaz. Bu tür durumlarda doğabilecek zararlardan BAUM sorumlu tutulamaz.

 11. Bu form Recep Tayyip Erdoğan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile ürün-hizmet talep eden birim/şahıs arasında imza edilerek geçerlilik kazanır ve yukarıdaki şartlar kabul edilmiş sayılır.