Döküman No
BİDB.FR.0006
Yayın Tarihi
21.10.2019
Revizyon Tarihi
22.10.2019
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Birimi:

Bilgisayar Laboratuvarı Sayısı

 

Bilgisayar Laboratuvarında Bulunan Bilgisayar Kasası Sayısı

 

Bilgisayar Laboratuvarında Bulunan Bilgisayar Ekranı Sayısı

 

Bilgisayar Laboratuvarında Bulunan Thin Client Pc Sayısı

 

Öğretim Üyesi Sayısı

 

Öğretim Üyesine Zimmetlenen Bilgisayar Sayısı (Dizüstü + Masaüstü)

 

İdari Personel Sayısı

 

İdari Personele Zimmetlenen Bilgisayar Sayısı (Dizüstü +Masaüstü)

 

İdari Görevi Bulunan Öğretim Elamanı Sayısı

 

İdari Görevi Bulunan Öğretim Elamanına Zimmetlenen Bilgisayar Sayısı (Dizüstü + Masaüstü)

 

Öğretim Görevlisi Sayısı

 

Öğretim Görevlisine Zimmetlenen Bilgisayar Sayısı (Dizüstü + Masaüstü)

 

Taşınır Bilgi Sistemine Kayıtlı Bilgisayar Kasası Sayısı

 

Taşınır Bilgi Sistemine Kayıtlı Bilgisayar Ekranı Sayısı

 

Taşınır Bilgi Sistemine Kayıtlı Tümleşik (All in One) Bilgisayar Sayısı

 

Taşınır Bilgi Sistemine Kayıtlı Diz Üstü Bilgisayar Sayısı

 

Hurdaya Ayrılmasına Onay Verilen Bilgisayar Sayısı

 

Talep Edilen Bilgisayar Sayısı

 

Talep Gerekçesi

 

Not: 1- Bilgisayar laboratuvar sayıları ve burada bulunan bilgisayar sayıları mekân yönetim              sistemindeki sayılarla uyumlu olmalıdır.

2- Personel sayıları personel bilgi sistemindeki sayılarla uyumlu olmalıdır.

 3- Bilgisayar sayıları da Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemindeki sayılarla uyumlu olmalıdır.

 4- Talep formunun ekine Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminden alınan bilgisayar sayılarını

gösteren çıktı eklenmelidir.

     

Taşınır Kayıt Yetkilisi                                          Taşınır Kontrol Yetkilisi                                                           Harcama Yetkilisi

Adı Soyadı/İmza                                                  Adı Soyadı/İmza                                                                         Adı Soyadı/İmza