Döküman No
BİDB.FR.0006
Yayın Tarihi
21.10.2019
Revizyon Tarihi
22.10.2019
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Birimi:                                                    

Bilgisayar Laboratuvarı Sayısı

                   

Bilgisayar Laboratuvarında Bulunan Bilgisayar Kasası Sayısı

               

Bilgisayar Laboratuvarında Bulunan Bilgisayar Ekranı Sayısı

            

Bilgisayar Laboratuvarında Bulunan Thin Client Pc Sayısı

              

Öğretim Üyesi Sayısı

            

Öğretim Üyesine Zimmetlenen Bilgisayar Sayısı (Dizüstü + Masaüstü)

                 

İdari Personel Sayısı

              

İdari Personele Zimmetlenen Bilgisayar Sayısı (Dizüstü +Masaüstü)

              

İdari Görevi Bulunan Öğretim Elamanı Sayısı

            

İdari Görevi Bulunan Öğretim Elamanına Zimmetlenen Bilgisayar Sayısı (Dizüstü + Masaüstü)

            

Öğretim Görevlisi Sayısı

             

Öğretim Görevlisine Zimmetlenen Bilgisayar Sayısı (Dizüstü + Masaüstü)

           

Taşınır Bilgi Sistemine Kayıtlı Bilgisayar Kasası Sayısı

              

Taşınır Bilgi Sistemine Kayıtlı Bilgisayar Ekranı Sayısı

              

Taşınır Bilgi Sistemine Kayıtlı Tümleşik (All in One) Bilgisayar Sayısı

                

Taşınır Bilgi Sistemine Kayıtlı Diz Üstü Bilgisayar Sayısı

             

Hurdaya Ayrılmasına Onay Verilen Bilgisayar Sayısı

             

Talep Edilen Bilgisayar Sayısı

             

Talep Gerekçesi          

Not: 1- Bilgisayar laboratuvar sayıları ve burada bulunan bilgisayar sayıları mekân yönetim sistemindeki sayılarla uyumlu olmalıdır.

2- Personel sayıları personel bilgi sistemindeki sayılarla uyumlu olmalıdır.

 3- Bilgisayar sayıları da Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemindeki sayılarla uyumlu olmalıdır.

 4- Talep formunun ekine Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminden alınan bilgisayar sayılarını gösteren çıktı eklenmelidir.

     

Taşınır Kayıt Yetkilisi                                          Taşınır Kontrol Yetkilisi                                                           Harcama Yetkilisi

Adı Soyadı/İmza                                                  Adı Soyadı/İmza                                                                         Adı Soyadı/İmza