Döküman No
BİDB.FR.0005
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Aşağıda bilgileri verilen web sitesinin açılmasını istiyorum. Belirttiğim web sitesinde doğabilecek tüm sorumluluğun web içerik sorumlusunda olduğunu, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. için kullanacağımı, kampüs ağ güvenliğine zarar vermeyeceğimi taahhüt ediyorum. Belirttiğim şartları sağlamadığım takdirde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yetkililerinin bu hizmeti durdurabileceğini, inceleme ve yönetme konusunda yetkili olduğunu, ilerleyen tarihlerde sorumlu kişiler değişirse, yeni sorumlu kişileri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na bildireceğimi kabul ediyorum.

 

Talep Edilen Web Sitesi Hakkında:

 Web Sitesinin Adı : ______________________________________ .erdogan.edu.tr

 Web Sitesinin Şablonu:  Hazır web 2.0 araçları (wordpress, joomla vb.)………………………………..

                                           Kendi Şablonumuz

Eğer kendi şablonunuz olacak ise şablonda kullanacağınız teknolojileri yazınız(Örnek: php+mysql): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Web Sitesinin Konusu veya Kullanım Amacı: ………….……………………….……………………………………… …………………………………………………………………………….…………………………………………………….……………..……

 

Web Sitesi Talep Etme Tarihi

:

…. /…../20…

Web Sitesinin Kapatılacağı Tarih

:

…. /….. /20…

Web Sitesi İçerik Sorumlusunun Bilgileri

:

         

Adı ve Soyadı / Ünvan

:

          

Fakülte / Y.O. / M.Y.O.

:

             

Bölüm

:

             

Cep Telefonu

:

             

Kişisel E-Posta

:

            

İmza

: