Döküman No
BİDB.FR.0004
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Birim Adı/Etkinlik Konusu

:

 

e-Posta Talep Nedeni (Kullanım Amacı)

:

 

Talep Edilen e-Posta Adresi

:

……………………..………………

@erdogan.edu.tr

e-Posta Adresi Son Kullanım Tarihi (Süreli ise)

:

…….  /

…….. /

20..…....

Yetkili Personelin

Unvanı, Adı Soyadı

:

 

TC Kimlik Numarası

:

 

Kurum Sicil Numarası

:

 

e-Posta Adresi

:

 

Dâhili Telefonu

:

 

Cep Telefonu

:

 

           

AÇIKLAMA

Bu Formu eksiksiz ve doğru olarak doldurduktan sonra aslını EBYS üzerinden resmi yazıya ek olarak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na göndermeniz gerekmektedir.

Konu ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınızı İÜ BİDB Web ve e-Posta Hizmetleri’ne iletiniz.
 
http://bidb@erdogan.edu.tr