Döküman No
BİDB.FR.0003
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

TC KİMLİK NO

                  

ADI

                

SOYADI

               

E-POSTA ADRESİ

                   

ÜNVANLARI

                  

ÇALIŞTIĞI BİRİM

                            

 

TALEP EDİLEN ERİŞİM  YETKİLERİ

Tasnif Dışı

Hizmete Özel

Özel

Gizli

Çok Gizli

 

 

 

TALEP EDİLEN ROLLER

Belge İade İşlemleri

Belge İmzalama

Belge Yöneticisi

Görme ve Teslim Alma

Keps

Kullanıcı

 

 

TALEP EDİLEN GRUPLAR

Tüm Birimlerin Belgeleri

Tüm Personellere Havale

 

Not:

TALEP EDİLEN ROLLER

Belge İade İşlemleri: Birime gelen yazıları iade etme yetkisine sahiptir.

Belge İmzalama: İmza yetkisine sahiptir.

Belge Yönetici: Birimlere gelen tüm belgeleri görme yetkisine sahiptir.

Görme ve Teslim Alma: Kendisine gelen belgeleri görebilir ve teslim alma yetkisine sahiptir.

Keps: Kep sisteminden yazıları gönderme yetkisine sahiptir.

Kullanıcı: Kendisine gelen belgeleri görebilme, Teslim alabilme ve yeni yazı yazabilme yetkisine sahiptir.

TALEP EDİLEN ERİŞİM YETKİLERİ

Gizli: Müdür, Müdür Yardımcısı, Birimlerin Sekreterleri, Bölüm Başkanı, Anabilim Dalı Başkanı

Çok Gizli: Müdür, Daire Başkanı

**Birden fazla birimde görevi olan kişilerin her birim için ayrı form düzenlemesi gerekmektedir.