Döküman No
KK.FR. 0002
Yayın Tarihi
11.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Toplantı Tarihi

                        

Toplantı Sayısı

             

 

Ad/ Soyad /Unvan /Görev

İmza

Ad/ Soyad /Unvan /Görev

İmza

Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN  

Rektör

 

Dr. Öğr. Üyesi Ayten YILMAZ  YAVUZ

Yüksekokul Temsilcisi

 

Prof. Dr. Ali BİLGİN           

Rektör Yrd.

 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih CAMADAN            

Araştırma Merkz. Temsilcisi

 

Prof. Dr. Haydar KÜÇÜK    

Fen ve Mühendislik Bil. Tems.

 

Öğrt. Gör. Hasan ÖRÜCÜ      

Meslek Yüksekokul Temsilcisi

 

Doç. Dr. Cüneyt ARDIÇ

Sağlık Bilimleri Temsilcisi

 

Dr. Öğr. Üyesi Ali EKİN

Hukuk Muş. Temsilcisi

 

Doç. Dr. Ahmet YANIK     

Enstitü Temsilcisi

 

Dr. Öğr. Üyesi Kamer Ilgın ÇAKIROĞLU

Sosyal Bil. Temsilcisi

 

Doç. Dr. Ferhat KALAYCI   

Fen ve Mühendislik Bil. Tems.

 

Adnan ER                             

Genel Sekreter

 

Doç. Dr. Oğuz KÖSE      

Sağlık Bilimleri Temsilcisi

 

Levent ÖZGÜMÜŞ                 

Strateji Geliştirme Daire Bşk.

 

Prof. Dr. Göktuğ DALGIÇ    

Bil. Araştırma Proje Kr. Tems.

 

Havva ÇUKUR

Daire Başkanlığı Temsilcisi

 

Dr. Öğr. Üy. Nazihan URSAVAŞ

Sosyal Bil. Temsilcisi

 

Saffet ÇOLAK

Öğrenci Temsilcisi

 

Sayime KILIÇARSLAN

Daire Başkanları Temsilcisi

 

 

 

GÜNDEM