Doküman No
KK.FR. 0002
Yayın Tarihi
11.11.2019
Revizyon Tarihi
08.08.2023
Revizyon No
6
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Toplantı Tarihi

                        

Toplantı Sayısı

             

 

Ad/ Soyad /Unvan /Görev

İmza

Ad/ Soyad /Unvan /Görev

İmza

Prof. Dr. Yusuf YILMAZ

Rektör

 

Dr. Öğr. Üyesi Kamer Ilgın ÇAKIROĞLU

Sosyal Bil. Temsilcisi

 

Prof. Dr.Göktuğ DALGIÇ          

Rektör Yardımcısı

 

Dr. Öğr. Üyesi Nuray DEMİRCİ GÜNGÖRDÜ

Sağlık Bilimleri Temsilcisi

 

Prof. Dr. Raif KANDEMİR   

Fen ve Mühendislik Bil. Tems.

 

Dr. Öğr.Üyesi Hilal PEKMEZCİ

 

Prof. Dr. Murat TOMAKİN

Fen ve Mühendislik Bil. Tems.

 

Öğr. Gör. Hasan ÖRÜCÜ      

Meslek Yüksekokul Temsilcisi

 

Prof. Dr. Selami YANGIN

Sosyal Bil. Temsilcisi

 

Öğr. Gör. Ahmet MİDİLLİ

 

Prof.Dr. Hacı Yusuf  ACUNER

Sosyal Bilimler Alan Temsilcisi

 

Öğr. Gör. Ahmet Emre PİRİM

 

Prof. Dr. Oğuz KÖSE      

Sağlık Bilimleri Temsilcisi

 

Adnan ER                             

Genel Sekreter

 

Prof. Dr. Özlem FAİZ

Fen ve Mühendislik Bil. Tems

 

Levent ÖZGÜMÜŞ

Strateji Geliştirme Daire Bşk.

 

Rrof.Dr. Erol YILMAZ

Bilimsel Arş.Proj.Koor.Temsilcisi

 

Havva ÇUKUR

Daire Başkanlığı Temsilcisi

 

Doç. Dr. İsmail KARSANTIK

 

Sayime KILIÇARSLAN

Daire Başkanları Temsilcisi

 

Doç.Dr. Öğr. Üyesi Abdulmuttalip PİLATİN

Yüksekokul Temsilcisi

 

Mücahit KINA

Öğrenci Temsilcisi

 

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KOLÇAK

Hukuk Muş. Temsilcisi

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM