Doküman No
KK.FR. 0009
Yayın Tarihi
10.01.2024
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Birim Adı:           

Tarih:         

Başvuru Hazırlığı Bulunmamaktadır

Aşama 1:

 

Başvuru Öncesi Hazırlık

Aşama 2:

 

 

Başvuru

Aşama 3:

 

 

İzleme Hazırlık

Aşama 4:

 

 

İzleme

Aşama 5:

 

 

Akredite Program

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

*Tablo bölüm/program isimleri ilgili sütunlara gelecek şekilde düzenlenecektir.  Örneğin A bölümü akreditasyon başvuru hazırlık aşamasında ise “Aşama 1” altındaki sütuna, izleme sürecinde ise “Aşama 4” sütunu altına, Akredite edilmiş işe “Aşama  5” sütunu altına yazılacaktır.

 

 

Dekan / Müdür

 

Ünvanı  /Adı Soyadı

                     

 

İmza