Doküman No
KK.FR. 0005
Yayın Tarihi
20.07.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Üniversitenin Adı:

Üniversitenin Kuruluş Yılı:

Rektörün Adı ve Soyadı:

Rektörün Göreve Başlama Tarihi:

  1. Eğitim ve Öğretim

 

Kriterler

Sayı/Yüzde/ Oran

A.1

Mezun olan doktora öğrencisi sayısı

                 

A.2

A.2.1 Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS) ilk %5’lik dilime giren program sayısı

                

A.2.2 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarında (ALES) ilk %5’lik dilime giren program sayısı

                 

A.3

Uluslararası sempozyum, kongre ve sanatsal sergi sayısı

               

A.4

A.4.1 Öğrencilerin yaptığı sosyal sorumluluk projelerinin sayısı

                      

A.4.2 Öğrencilerin yaptığı endüstriyel projelerin sayısı

                    

A.5

Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı

                    

A.6

Programların genel doluluk oranı

                   

A.7

Erişilebilir ders bilgi paketi oranı

                    

A.8

Mezun takip sistemindeki mezunların oranı

                    

A.9

Öğrencilerin kayıtlı oldukları program dışındaki diğer programlardan alabildikleri ders oranı

                          

A.10

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı

                                      

A.11

A.11.1 Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı

                   

A.11.2 Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen e-yayın sayısı

                    

  1. Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın

 

Kriterler

Sayı/Yüzde/ Oran

B.1

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı

                

B.2

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı

                

B.3

En yüksek %10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı

                     

B.4

Üniversite adresli bilimsel yayınlara açık erişim oranı

                     

B.5

B.5.1 Başvurulan patent, faydalı model veya tasarım sayısı

                 

B.5.2 Sonuçlanan patent, faydalı model veya tasarım sayısı

                

B.6

YÖK, TÜBA, TÜBİTAK bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı

                   

B.7

YÖK 100/2000 Projesi doktora bursiyeri sayısı

                    

B.8

YÖK-YUDAB Programı bursiyer sayısı

                  

B.9

TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısı

                   

B.10

TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası destek programı sayısı

                  

B.11

Ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projesi sayısı

                   

B.12

B.12.1 Üniversitenin THE’ya göre dünya sıralaması

                   

B.12.2 Üniversitenin THE’ya göre bölgesel (Asya) sıralaması

                  

B.12.3 Üniversitenin THE’ya göre ulusal sıralaması

                   

B.12.4 Üniversitenin QS’e göre dünya sıralaması

                 

B.12.5 Üniversitenin QS’e göre bölgesel (Asya) sıralaması

                   

B.12.6 Üniversitenin QS’e göre ulusal sıralaması

                    

B.12.7 Üniversitenin ARWU’ya göre dünya sıralaması

                

B.12.8 Üniversitenin ARWU’ya göre ulusal sıralaması

                  

B.13

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) istihdam edilen doktora programlarına kayıtlı öğrenci sayısı

                      

B.14

Üniversite laboratuvarlarında Ar-Ge, inovasyon ve ürün geliştirme kapsamında sunulan hizmet sayısı

                    

  1. Uluslararasılaşma

 

Kriterler

Sayı/Yüzde/ Oran

C.1

C.1.1 İstihdam edilen yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı

                   

C.1.2 İstihdam edilen yabancı uyruklu doktoralı öğretim görevlisi ve araştırmacı sayısı

                  

C.2

Yabancı uyruklu öğrenci sayısı

                   

C.3

C.3.1 Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğretim elemanı sayısı

                  

C.3.2 Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğretim elemanı sayısı

                   

C.4

C.4.1 Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğrenci sayıs

                   

C.4.2 Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğrenci sayısı

                   

C.5

Öğretim elemanlarının aldığı uluslararası fonlara dayalı proje sayısı

                     

C.6

Yurt dışındaki üniversiteler veya kurum ve kuruluşlar ile ortak yürütülen proje sayısı

                    

  1. Bütçe ve Finansman

 

Kriterler

Sayı/Yüzde/ Oran

D.1

Merkezi (özel) bütçe dışı öz gelir, döner sermaye, fon vb. gelirlerin yıllık bütçeye oranı

                       

D.2

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin kâr ya da zararının toplam ciroya oranı

                     

D.3

D.3.1 Ar-Ge’ye harcanan bütçe oranı

                   

D.3.2 Ar-Ge’ye harcanan yatırım bütçesi oranı

                    

D.4

D.4.1 Endüstri ile ortak yürütülen proje sayısı

                   

D.4.2 Endüstri ile ortak yürütülen projelerin toplam bütçesi

                     

D.5

Üniversiteye kazandırılan bağış miktarı

                    

D.6

Öğrenci başına yapılan harcama miktarı

                    

D.7

Yayın alımı harcamalarının bütçeye oranı

                      

D.8

Üniversite tarafından sağlanan burslardan faydalanan öğrenci oranı

                      

 

  1. Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk

 

Kriterler

Sayı/Yüzde/ Oran

E.1

Üniversitenin yaptığı sosyal sorumluluk projesi sayısı

                  

E.2

Sürekli Eğitim Merkezi ve Dil Merkezi tarafından verilen sertifika sayısı

                          

E.3

Kariyer Merkezi çalışmaları kapsamında öğrenci ve mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı

                       

E.4

Kamu kurumları ile birlikte yürütülen proje sayısı

                       

E.5

E.5.1 Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı

                                

E.5.2 Üniversitenin engelsiz üniversite ödülü, engelsiz bayrak ödülü, engelsiz program nişanı ve engelli dostu ödülü sayısı

                        

E.6

E.6.1 Üniversitenin sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı

                   

E.6.2 Üniversitenin yeşil, çevreci üniversite endeksindeki sıralaması

                      

E.11

A.11.1 Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı

                     

A.11.2 Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen e-yayın sayısı