Döküman No
KK.FR.0001
Yayın Tarihi
01.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Karar Tarihi

Toplantı Sayısı

Karar Sayısı

                 

            

             

 

 

 

Karar No

20.../...

 

 

                                                                                                                             

 

Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN

Rektör

 

 

Prof. Dr. Ali BİLGİN

Rektör Yrd.

Prof. Dr. Haydar KÜÇÜK

Fen ve Mühendislik Bil. Temsilcisi

 

Dr. Öğr. Üyesi Kamer Ilgın ÇAKIROĞLU

Sosyal Bilimler Tem.

 

Doç. Dr. Oğuz KÖSE

Sağlık Bilimleri Tem.

 

 

Doç. Dr. Ferhat KALAYCI

Fen ve Mühendislik Bil. Tem.

 

Prof. Dr. Göktuğ DALGIÇ

Bil. Araştırma Proje Kr. Tem

 

 

Doç. Dr. Ahmet YANIK    

Enstitü Temsilcisi

Dr. Öğr. Üy. Cüneyt ARDIÇ

Sağlık bilimleri Temsilcisi

 

   Dr. Öğr. Üy. Ali EKİN 

Hukuk Müş.Temsilcisi

 

 

Dr. Öğr. Üy. Ayten YILMAZ YAVUZ

          Yüksekokul Tem.

 

Dr. Öğr. Üy. Fatih CAMADAN

Araştırma Merkz. Tem.

 

Dr. Öğr. Üy. Nazihan URSAVAŞ

Sosyal Bil. Temsilcisi

 

 

Öğr. Gör. Hasan ÖRÜCÜ

Meslek Yüksekokulu Tem.

 

Adnan ER

Genel Sekreter

 

Levent ÖZGÜMÜŞ

Strateji Geliştirme Daire Bşk.

 

 

Sayime KILIÇARSLAN

Daire Başkanlığı Tem

 

Havva ÇUKUR

Daire Başkanlığı Tem

 

Saffet ÇOLAK

Öğrenci Temsilcisi