Döküman No
KK.FR. 0006
Yayın Tarihi
09.10.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

 

Tetkik Edilen Birimler

1.                    

2.                   

3.                      

4.                      

5.                    

6.                      

7.                      

8.                      

9.                      

10.                      

 

Tetkik Sürecine İlişkin Olumlu Görüşleriniz:

(Tetkik takvimi, değerlendirme soru listesi, ziyaret edilen birim yetkililerinin ilgili düzeyi, birimlerin hazırlık düzeyleri, çevrimiçi tetkik etkinliği vb.)

-             

 

 

 

Tetkik Sürecine İlişkin Olumsuz Görüşleriniz:

(Tetkik takvimi, değerlendirme soru listesi, ziyaret edilen birim yetkililerinin ilgili düzeyi, birimlerin hazırlık düzeyleri, çevrimiçi tetkik etkinliği vb.)

-             

 

 

 

Bir sonraki İç Tetkik programının daha verimli işletilmesi için görüş ve önerileriniz varsa lütfen belirtiniz.

-             

 

 

 

Tetkik Ekibi

Unvanı Adı Soyadı

İmza