Doküman No
KK.FR. 0006
Yayın Tarihi
09.10.2020
Revizyon Tarihi
22.01.2023
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Tarih:     ......./......./.............. 

Tetkik Edilen Birimler:

1.                              

 

 

Tetkik Sürecine İlişkin Olumlu Görüşleriniz:

(Lütfen bu kısımda aşağıdaki hususları göz önünde bulundurarak yanıt veriniz.

Kalite Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan iç tetkik takvimi, ziyaret edilen birim sayısı ve ekip üzerindeki iş yükü, tetkik ekibi arası uyum, Kalite Koordinatörlüğü tarafından sürece sağlanan desteğin yeterliliği, tetkik sürecinin organizasyonu, iç tetkik soru listesi, vb.)

1.                         

 

 

Tetkik Sürecine İlişkin Olumsuz Görüşleriniz:

(Lütfen bu kısımda aşağıdaki hususları göz önünde bulundurarak yanıt veriniz.

Kalite Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan iç tetkik takvimi, ziyaret edilen birim sayısı ve ekip üzerindeki iş yükü, tetkik ekibi arası uyum, Kalite Koordinatörlüğü tarafından sürece sağlanan desteğin yeterliliği, tetkik sürecinin organizasyonu, iç tetkik soru listesi, vb.)

1.                         

 

 

Bir sonraki iç tetkik programının daha verimli işletilmesi için görüş ve önerileriniz varsa lütfen belirtiniz.

1.                         

 

 

 

 

Adı Soyadı

İmza

Baş Tetkikçi

               

 

Tetkikçi

               

 

Gönüllü Üye

               

 

Gönüllü Üye