Doküman No
KK.FR. 0008
Yayın Tarihi
22.01.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Tetkik Edilen Birim:           

Tetkik Tarih ve Saati:            

Tetkik sürecine yönelik ifadeler

Evet

Hayır

Açıklama

(Hayır işaretlenmiş ise doldurulması gerekmektedir.

Birim Amiri tetkike katılmıştır.

                 

Birim Kalite Temsilcisi tetkike katılmıştır.  

                 

Birim Kalite Komisyonu üyeleri (geçerli mazeret bildirenler hariç) tetkike katılmıştır.

                 

Birim, tetkik sürecine gerekli özeni göstermiştir.

                 

Birim, tetkik için uygun bir salon ayarlamıştır.

                 

Birim, tetkik personelini uygun bir biçimde karşılamış ve ağırlamıştır.

                 

İlgili tüm personel tetkik saatinde hazır bulunmuş, gecikmeye neden olmamıştır.

                 

Tetkikin gerçekleştiği salonda bir bilgisayar hazır bulundurulmuştur.

                 

Tetkikin gerçekleştiği salonda bir projeksiyon cihazı hazır bulundurulmuştur.

                 

Tetkik sürecinde birim kalite dosyaları hazır bulundurmuştur.

                 

Birim, talep edilen dosya ve dokümanları sunma konusunda özverili davranmıştır.

                 

Birim amiri kalite süreçlerine hakimdir (Yönetilen sürecin farkındadır).

                 

Birim Kalite Temsilcisi kalite süreçlerine hakimdir.

                 

Birim Kalite Komisyonu üyeleri kalite süreçlerine hakimdir.

                 

Kalite süreçleri, personel arası görev dağılımı yapılarak yönetilmektedir.

                 

Tetkik personeli ile tetkik edilen birim personeli arasında herhangi bir gerginlik yaşanmamıştır.

                 

Tetkik personeli ile tetkik edilen birim/birim personeli arasında herhangi bir çıkar çatışması tespit edilmemiştir.

                 

Kalite Süreçlerinin daha iyi anlaşılabilmesi adına birime özel bir eğitim/toplantı düzenlenme ihtiyacı görülmüştür.

                 

        

Birimde diğer birimlere örnek teşkil edebilecek (akademik veya idari birimler için) iyi uygulama örnekleri gözlemlenmiş ise lütfen bunlar hakkında bilgi veriniz.

(Söz konusu iyi uygulama örnekleri iç tetkik soru listesi ile sorgulanan hususların dışında da olabilir).

 

  •  

 

 

Adı Soyadı

İmza

Baş Tetkikçi

                 

 

Tetkikçi

                 

 

Gönüllü Üye

                 

 

Gönüllü Üye