Döküman No
KK.FR. 0003
Yayın Tarihi
11.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Toplantı Tarihi

 

Toplantı Sayısı

 

 

 

Ad/ Soyad /Unvan /Görev

İmza

Ad/ Soyad /Unvan /Görev

İmza

 

Doç. Dr. Oğuz KÖSE

 

 

 

 

Hakan YÜKSEL

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ayten YILMAZ YAVUZ

 

 

 

Havva ÇUKUR

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Nazihan URSAVAŞ

 

 

 

Levent ÖZGÜMÜŞ

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih CAMADAN

 

 

 

Muhsin İNCE

 

 

 

Doç. Dr. Özlem FAİZ

 

 

 

 

Özlem KARABİBER

 

 

 

 

Öğr. Gör. Onur ÖKSÜZ

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM