Doküman No
KK.FR. 0004
Yayın Tarihi
10.01.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Sayın Katılımcı;

Bu anket çalışmamız, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından Kalite Yönetim Sistemi kapsamında verilen Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı eğitimlerinin değerlendirilmesi için yapılacaktır. Bilgileriniz hiçbir kişi veya kurumla paylaşılmayacaktır. Yapacağınız katkıdan dolayı teşekkür ederiz.

Cinsiyetiniz

 

Yaşınız

Hizmet Yılınız

Unvanınız

 

Biriminiz

 

  Kadın   

 

30 yaş ve altı     

0 – 5 arası     

 

Profesör Doktor            

 

.......................................

  Erkek   

 

31 – 40 arası      

6 – 10 arası   

 

Doçent Doktor              

 

........................................

 

 

41 – 50 arası      

11 – 15 arası  

 

Doktor Öğretim Üyesi  

 

........................................

 

 

51 yaş ve üzeri   

16 – 20 arası   

 

Araştırma Görevlisi      

 

........................................

 

 

 

 

21 yıl ve üzeri 

 

Öğretim Görevlisi        

 

........................................

 

 

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Orta Derecede Katılıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Eğitimin süresi yeterliydi.

Eğitimin içeriği, programın amacına uygundu.

Eğitim mesleki gelişimime olumlu katkı sağladı.

Eğitim kişisel gelişimime olumlu katkı sağladı.

Eğitim uygulayabileceğim bilgi ve beceriler kazandırdı.

Eğitim iş motivasyonumu arttırdı.

Eğitim ortamı eğitimi gerçekleştirmek için uygundu (aydınlatma, havalandırma, ısı, temizlik vb.).

 

1 en düşük memnuniyet derecesini,

5 en yüksek memnuniyet derecesini göstermektedir

Eğiticilerin Eğitimi Programından memnuniyet derecenizi ölçek üzerinde işaretleyiniz.

1

2

3

4

5

             

Bir sonraki eğitimin daha etkili ve verimli yapılabilmesi için görüş ve önerileriniz varsa lütfen belirtiniz.