Doküman No
KDDB.FR.0001
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kütüphane Hizmetleri Yönergesinin bağış kitaplarla ilgili 26. ve 27. maddeleri gereği, kütüphaneye bağış yapılan materyaller koleksiyon geliştirme politikası içinde değerlendirilerek kabul edilmektedir. Politikamız Üniversite’nin eğitim, öğretim ve araştırma ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmektedir.

  • Koleksiyona dâhil edilecek materyaller öncelikle kütüphane koleksiyonunda olmayan kaynaklardan seçilmektedir, Sosyal Bilimler dışındaki materyallerin yayın tarihi son 5 yıldan eski olmamalıdır ve periyodik yayınların devamlılığı sağlanmalıdır.

  • Gazeteler, basımı devam etmeyen ve eksik sayılı dergiler, kullanılmayacak derecede yıpranmış, sayfaları eksik, yırtık kaynaklar, fotokopi ile çoğaltılmış kaynaklar koleksiyona dâhil edilmemektedir.

Kütüphanemize yapılan tüm kitap bağışlarının bütün mülkiyet ve tasarruf hakları Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımıza aittir. Bağış kitap seçme komisyonu, belirtilen noktalar ışığında bağışlanan materyalin koleksiyona dâhil edilip edilmemesine karar verir. Koleksiyona dâhil edilmeyen materyaller, bağışlayana iade edilir veya kütüphanenin insiyatifi doğrultusunda başka üniversite ve okullara gönderilebilir.

Yukarıda belirtilen maddeleri okudum, tüm şartları kabul ediyorum.

 

Adı                              :         

Soyadı                        :         

 

E-Posta Adresi      :                                                                         Tarih/İmza         

Adres                         :             

Telefon                       :                                                                           

Faks                            :                               

 

 

EK: KİTAP LİSTESİ (Bağışlanan kitap/kitapların listesi)   

 

SIRA NO.

 

YAZAR ADI

 

KİTAP ADI

 

YAYINEVİ