Doküman No
KDDB.FR.0002
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

     


KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞIRECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

            MİSAFİR KULLANICI VE YERLEŞKEYE GİRİŞ İZİN FORMU

        FOTOĞRAF

                                                                                                                                                        Tarih: …./…../20….

                …………/………. tarihleri arasında……… kütüphanenizden………………. amacıyla yararlanmak istiyorum.

                Gereğini bilginize arz ederim.

                                                                                              Adı Soyadı        

                                                                                                  İmza

 

 

 Aşağıda kimlik bilgisi bulunan kişi Kütüphanelerimizden yararlanma ve yerleşkeye ana giriş kapısından giriş iznine sahiptir.

 Ad :                                                                                                          Araç Plaka No:           

Soyad :                                                                                                      Adres:           

Unvan :                                                                                                     Kurum / Bölüm :            

Öğrenci No / Sicil No:                                                                             Araştırma Konusu :             

 E-Posta :             

Tel :              

Yararlanılacak Kütüphane Adı:

Araştırmanın Yapılacağı Tarih Aralığı :

(…./…./20….        …./…./20…. )       

KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

 

ONAY

İMZA

 

 

ONAY

İMZA

Ad Soyad :        

Ad Soyad :      

Görevi:       

Görevi :      

Onay Tarihi : ….. /…../20….  

Onay Tarihi : ….. /…../20….  

 NOT: Arkasına kurallar eklenecek.-kimlik fotokopisi eklenecek.

                        Misafir Kullanıcıların Kütüphaneden Yararlanma Koşul ve Süreçleri

  • Kütüphanelerimizden misafir kullanıcı olarak yararlanmak isteyen akademisyenler, araştırmacılar, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve diğer kullanıcılar kütüphane kullanımı için Daire Başkanlığından onay almak zorundadırlar.

  • Misafir kullanıcılar kütüphanelerimizden yaralanmak için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi   Kütüphaneleri Misafir Kullanıcı Yerleşkeye Giriş İzin formunu doldurarak şahsen veya e-posta ile kütüphanemize başvururlar.

  • Şahsen başvurularda forma kimlik fotokopisi eklenir. (Akademisyenden personel kimliği, öğrenciden öğrenci kimliği, kurum çalışanından kurum kimliği, diğer kullanıcılardan T.C numarası olan herhangi bir kimlik)

  • E-posta ile yapılan başvurularda ise kimlik fotokopisi kütüphaneye giriş sırasında ibraz edilecektir.

  • Misafir kullanıcılar kütüphaneye giriş ve çıkışlarda izin belgesini yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

  • Akademisyenler, araştırmacılar, yüksek lisans, doktora öğrencileri kütüphanenin açık olduğu saatlerde, diğer kullanıcılar ise yalnızca mesai saatleri içerisinde kütüphaneyi kullanabilirler.

  • Misafir kullanıcılar ödünç kitap alamazlar.

Misafir kullanıcıların kütüphane kullanımları aşağıdaki durumlarda sınırlandırılabilir;

  • Sınav dönemlerinde kütüphaneler sadece RTEÜ mensuplarının kullanımına açıktır. Kapalı olan tarih aralıkları ile ilgili bilgi kütüphane web sayfamızda bulunan Duyurular alanından takip edilebilir,

  • Üniversite'de olağanüstü güvenlik önlemlerinin uygulandığı dönemlerde yerleşkeye girişler engellenebilir.

  • Daire Başkanlığı tarafından kurallara uymadığı tespit edilen misafir kullanıcıların izinleri iptal edilir.