Doküman No
KDDB.FR. 0013
Yayın Tarihi
11.10.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

    Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kurum İçi Kütüphaneler Arası Ödünç Teslim Tutanağı

 

TALEP EDEN KULLANICI ADI SOYADI

T.C NUMARASI

KULLANICI İADE TARİHİ

KİTAP ADI/YAZAR

DEMİRBAŞ NO

1

        

        

…../…../20...

        

        

2

        

        

…../…../20...

        

        

3

        

        

…../…../20...

        

        

4

        

        

…../…../20...

        

        

5

        

        

…../…../20...

        

        

6

        

        

…../…../20...

        

        

7

        

        

…../…../20...

        

        

8

        

        

…../…../20...

        

        

9

        

        

…../…../20...

        

        

10

        

        

…../…../20...

        

        

 

 

Yukarıda listelenen ….. adet kitap kurum içi kütüphaneler arası ödünç hizmeti kapsamında Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına //20... tarihinde saat ……  tarihinde teslim edilmiştir.

 

Teslim eden.                                                                                                                                                              Teslim alan.