Doküman No
KDDB.FR. 0012
Yayın Tarihi
11.10.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Kurum İçi Kütüphaneler Arası Ödünç Teslim Tutanağı

 

 

 

KULLANICI ADI SOYADI

 T.C NUMARASI

KİTAP ADI/YAZAR

DEMİRBAŞ NO

1

      

      

      

      

2

      

      

      

      

3

      

      

      

      

4

      

      

      

      

5

      

      

      

      

6

      

      

      

      

7

      

      

      

      

8

      

      

      

      

9

      

      

      

      

10

      

      

      

      

 

 

 

 

Yukarıda listelenen …. adet kitap kurum içi kütüphaneler arası hizmet kapsamında ……… Fakültesine //….. tarihinde saat …… teslim edilmiştir.

 

Teslim eden.                                                                                                                                                              Teslim alan.