Doküman No
KDDB.FR.0007
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Telif ettiğim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adlı eserin  . . . . . . . . . . . . . . . . . tarihli sözleşme gereğince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından adıma sağlanacak                  telif                  hakkını                  (rakam                  ve                  yazı ile), …………… ………… ………… ……………………………  bedel karşılığında Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü'ne devir ettim.

Üniversiteler Yayın Yönetmeliği’nin 9.Maddesi gereğince, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayın Komisyonunun belirlediği telif ücreti ödeme planı (yayının, kitap satış noktasındaki  satışından  elde  edilen  gelirlerden,  altışar  aylık  periyotlar  halinde  yazara ödenmesi suretiyle toplam telif ücretinin karşılanmasına kadar sürdürülmesi suretiyle yazara ödenmesi)  doğrultusunda tarafıma ödenmesini kabul ettim.

 

 

Yazar:            

Unvanı,  Adı ve Soyadı:        

Tarih:          

İmza