Döküman No
KDDB.FR.0003
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

                                                       Ek-1

YIL: … YILI İÇİN

BİRİMİ:..............................................

TALEP GRUBU

SIRA NO

VERİ TABANININ ADI

NOT

ABONELİĞİ DEVAM ETMEK İSTENEN VERİ

TABANLARI

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

ABONELİĞİ İPTAL ETMEK İSTENEN VERİ TABANLARI

1

 

 

2

 

 

3

 

 

YENİ TALEP EDİLEN VERİ TABANLARI

1

 

 

2

 

 

3

 

 

GENEL AÇIKLAMALAR

 

 

 

 

EKLER:                                    

  1. Bölüm Kurul Kararı(…………….)                                                                                            …./…./……..                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                               (İmza)

                                                                                                                                                         Birim Amiri