Doküman No
KDDB.FR.0003
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

                                                       Ek-1

YIL:YILI İÇİN

BİRİMİ:..............................................

TALEP GRUBU

SIRA NO

VERİ TABANININ ADI

NOT

ABONELİĞİ DEVAM ETMEK İSTENEN VERİ

TABANLARI

1

        

       

2

       

        

3

        

        

4

        

      

5

        

      

ABONELİĞİ İPTAL ETMEK İSTENEN VERİ TABANLARI

1

     

         

2

           

        

3

       

      

YENİ TALEP EDİLEN VERİ TABANLARI

1

       

       

2

          

        

3

           

        

GENEL AÇIKLAMALAR

 

           

           

EKLER:                                    

 …. /….. /……..

  1. Bölüm Kurul Kararı(…………….)                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                               (İmza)

  Birim Amiri