Döküman No
KDDB.FR.0006
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Adı ve Soyadı:

TC Kimlik No:

Doğum Yeri ve Yılı:

Ana Adı:

Görevi :

Baba Adı:

İş Adresi:

Sürekli Adresi:

 

Yukarıda açık kimliği yazılı kişi olarak ben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    adlı yayının sahibi olarak, Üniversiteler Yayın Yönetmeliği ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayın Yönergesi uyarınca, telif hakkım saklı kalmak üzere, eserimin yayın hakkını Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne devrediyorum.

Eserimin bilim ve dil sorumluluğu tarafıma aittir. Bu çerçevede eserimin çıktılarının tamamını basılabilmesi için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne teslim ettim.

 

 

Yazar:

Unvanı,  Adı ve Soyadı:

Tarih:

İmza:

Yayın Komisyonu Başkanı

Unvanı,  Adı ve Soyadı :

Tarih:

İmza:

 

 

Not: Yayın(lar)nı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde bastırmayı talep edenler için bu formun doldurulması zorunludur. Eğer eser çok yazarlı ise tek tek yazarca form doldurulması gerekir.