Doküman No
KDDB.FR.0006
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
26.12.2019
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Adı ve Soyadı:          

TC Kimlik No:        

Doğum Yeri ve Yılı         

Ana Adı:          

revi :           

Baba Adı:         

İş Adresi:             

Sürekli Adresi:        

            Yukarıda açık kimliği yazılı kişi olarak ben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adlı yayında ismi geçen tüm diğer yazarlar adına yayından sorumlu yazar/editör/yayın hakkı sahibi olarak, Üniversiteler Yayın Yönetmeliği ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayın Yönergesi uyarınca,

       1- Yayının orijinal bir çalışma olduğunu,

       2- Başka bir yayınevine yayınlanmak üzere sunulmadığını,

       3- (Varsa) Önceki yayınevi ile yayın sözleşmesinin bitmiş olduğunu,

       4- Tüm yazarların yayını gördüğünü ve buraya sunulmasını kabul ettiğini,

       5- Çalışma sırasında etik açıdan toplumu, kurumu veya kişileri rencide edici herhangi bir olay olmadığını, yayının tüm etik kurallara uyduğunu,

     6- Aşağıdaki maddelerde belirtilen haklarımız saklı kalmak kaydı ile yayının her türlü yayımı, basımı, sunumu, dağıtımı ve elektronik ortamda sunulması için telif hakkını Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin hiçbir kısıtlama olmadan kullanabilmesine izin verdiğimizi kabul ve garanti ederim.

 

Yukarıda bahsedilen maddelerin dışında yazarların aşağıda verilen hakları saklıdır.

    1-Telif hakkı dışında kalan patent hakları,

    2-Yazarların ders, sunum ve kitap gibi çalışmalarında yayını ücret ödemeksizin kullanabilme hakkı,

    3-Satmamak üzere kendi amaçları için yayını çoğaltma hakkı,

    4-Kişisel veya kurumsal açık erişimlerde tam metin olarak bulundurma hakkı.

Eserimin bilim ve dil sorumluluğu tarafıma aittir. Bu çeevede eserimin çıktılarının tamamını basılabilmesi için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne teslim ettim.

 

Yazar        

Unvanı,  Adı ve Soyadı:         

Tarih:     

İmza        

Yayın Komisyonu Başkanı

Unvanı,  Adı ve Soyadı :       

Tarih:          

İmza:         

 Not: Yayın(lar)ı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde bastırmayı talep edenler için bu formun doldurulmazorunludur. Eğer eser çok yazarlı ise ilk isim sahibince doldurulur.