Doküman No
KDDB.FR. 0011
Yayın Tarihi
11.10.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

………….…. Fakültesi Kurum İçi Kütüphaneler Arası Ödünç Hizmeti Kullanıcıya Teslim Formu

 

 

ADI SOYADI

T.C NUMARASI

KİTAP ADI/YAZAR

DEMİRBAŞ NO

KULLANICI ÜZERİNE ÖDÜNÇ VERİLME TARİHİ

KULLANICIYA TESLİM TARİHİ

KULLANICI İMZA

 KULLANICI İADE TARİHİ

KULLANICI İMZA

1

 

  

  

  

  

…../…../20...

…../…../20...

 

…../…../20...

 

2

    

  

  

  

…../…../20...

…../…../20...

 

…../…../20...

 

3

 

    

  

  

  

…../…../20...

…../…../20...

 

…../…../20...

 

4

    

  

  

  

…../…../20...

…../…../20...

 

…../…../20...

 

5

    

  

  

  

…../…../20...

…../…../20...

 

…../…../20...

 

6

    

  

  

  

…../…../20...

…../…../20...

 

…../…../20...

 

7

  

  

  

  

…../…../20...

…../…../20...

 

…../…../20...

 

8

  

  

  

  

…../…../20...

…../…../20...

 

…../…../20...

 

9

  

  

  

  

…../…../20...

…../…../20...

 

…../…../20...

 

10

  

  

  

  

…../…../20...

…../…../20...

 

…../…../20...

 

 

İlgili Birim Sorumluları: ……………..