Döküman No
BAP.FR.0001
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Projenin Başlığı

          

Proje No

            

Proje Yürütücüsü

          

Araştırmacı(lar)

           

Proje Türü

                    

Proje Grubu

) Fen ve Mühendislik Bilimleri  ) Tıp ve Sağlık Bilimleri  ) Sosyal Bilimler

Rapor No

                           

Kapsadığı Tarih Dönem

…../…/ 20… - …../.../20…

 

 

 

 

 

 

 

1.Dönem İçindeki Projeyle İlgili Bilimsel ve/veya Teknik Gelişmeler: Gelişmeler proje planı ile karşılaştırılarak verilmeli, elde edilen veriler ile varılan ara sonuçlar, varsa materyal, yöntem ve kapsam değişikleri belirtilmeli ve tartışılmalıdır.

                                                                                                 

 

 

 

2. Dönem İçindeki İdari Gelişmeler: Varsa, araştırmacı değişikliği, ek süre, araştırmacı kurum değişikliği v.b. bilgiler belirtilmelidir.

                                            

 

 

 

 

3. Dönem İçindeki Mali Gelişmeler: Gerçekleşen harcamalar, varsa sağlanan ek bütçe ve olumsuz gelişmeler v.b. hususlar belirtilmelidir.

                                                             

 

 

 

 

4. Proje Çalışma Takvimine Uygun Yürümüyorsa Gerekçeleri: Proje çalışmaları kabul edilen çalışma takvimine uygun yürümüyor ise gerekçeleri açıklanmalıdır.

                                                            

 

 

 

 

5. Çalışma Planı Değişiklikleri: Başvuru formunda ortaya konan plandan farklı bir durum oluşmuş ise, bir sonraki dönemde yapılması planlanan çalışmalar belirtilmelidir.

                                                          

 

 

 

 

6. Dönem İçinde Yayımlanan ve Toplantılarda Sunulan Yayınlar/Bildiriler: Var ise dönem içinde yayımlanan yayınlar/bildiriler listelenmeli, birer kopyası yayın işlemleri alanından sisteme yüklenmelidir.