Döküman No
BAP.FR.0007
Yayın Tarihi
31.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Sempozyum Başlığı

 

Proje Yürütücüsü(*)

 

Projenin Süresi (ay)

 

Proje Grubu

(   ) Fen ve Mühendislik Bilimleri  (   ) Tıp ve Sağlık Bilimleri   (   ) Sosyal Bilimler

(*) Üniversitemiz mensubu olan ve sempozyumda Başkan, Eşbaşkan, Organizasyon Komitesi Başkanı v.b. üst düzey görevi bulunan akademik personel

 

1. TEMEL BİLGİLER: Tüm alanları eksiksiz doldurunuz

Tarihi

 

Yeri

 

Türü

(    ) Ulusal            (    ) Uluslararası

Dili

 

Beklenen katılımcı sayısı

 

Düzenleyen Kurum

 

Destekleyen Kurumlar

 

 

 

Evet

Hayır

Sempozyum RTE Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenmekte mi? (**)

 

 

Sempozyumda Türkçe oturumlar olacak mı?

 

 

Sempozyumda Türkçe dışındaki dillerde oturumlar olacak mı?

 

 

Sempozyum başkanları ve/veya organizasyon ekibi arasında RTE Üniversitesi mensupları var mı?

 

 

Sempozyum başkanları ve/veya organizasyon ekibi arasında Türkiye’deki diğer üniversitelerin mensupları var mı?

 

 

Sempozyum başkanları ve/veya organizasyon ekibi arasında Türkiye dışındaki ülkelerden üniversite mensupları var mı?

 

 

Sempozyuma kabul edilen bildiriler hakem incelemesiyle belirlenecek mi?

 

 

Sempozyum sonunda bir bildiri kitabı yayınlanacak mı?

 

 

Sempozyumda sunulan bildirilerin bir kısmı ya da tamamı SCI tarafından taranan dergide/dergilerde yayınlanacak mı?

 

 

Sorulara vereceğiniz cevapları (X) işareti ile belirtiniz.

(**) Yalnızca RTE Üniversitesi ev sahipliğinde veya ortaklığında düzenlenen sempozyumlar desteklenmektedir.

 

2. SEMPOZYUM TANITIMI (ÖZET): Sempozyumun amacı, kapsamı, kaçıncı kez düzenlendiği, nerede yapılacağı gibi tanıtım bilgileri özetlenmelidir.

 

 

 

Anahtar Kelimeler:

  Yazım alanları gerektiği kadar uzatılabilir

 

3. SEMPOZYUM KONULARI: Sempozyum duyurusunda ilan edilen/edilecek konular listelenmelidir.

 

 

 

 

4. ÖZEL OTURUMLAR ve DAVETLİ KONUŞMACILAR: Sempozyumda özel oturumlar düzenlenip düzenlenmeyeceği ve düzenlenecek ise hangi konularda olacağı belirtilmelidir. Ayrıca sempozyumda davetli konuşmacıların konuşmalarına yer verilip verilmeyeceği belirtilmeli, var ise davetli konuşmacıların kimler olduğu ve hangi konularda konuşma yapacakları belirtilmelidir.

 

 

 

 

5. SEMPOZYUMU DÜZENLEYEN EKİP: Sempozyumda genel başkan, başkan, eşbaşkan gibi sorumlu görevliler ve organizasyon komisyonu üyeleri, teknik program üyeleri gibi görevlilere ait bilgiler verilmelidir.

Adı Soyadı

Unvanı

Kurumu

Organizasyondaki Görevi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satırlar gerektiği kadar artırılabilir.

 

6. ÖNEMLİ TARİHLER: Sempozyum duyurusunda ilan edilen/edilecek önemli tarihleri belirtiniz.

Başlık (*)

Tarih

Sempozyum İlan Tarihi

 

Bildiri Gönderimi İçin Son Tarih

 

Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması

 

Basıma Hazır Bildiri Gönderimi

 

Kayıt Başvurusu İçin Son Tarih

 

 

 

(*) Başlık alanında verilen ifadeler değiştirilebilir, satırlar gerektiği kadar artırılabilir.

 

7. DİĞER HUSUSLAR: Bu alanın doldurulması zorunlu değildir. Başvuru formunda yer verilmeyen ancak belirtmek istediğiniz hususlar var ise bu alanı kullanabilirsiniz.

 

 

 

 

8. SEMPOZYUM BÜTÇE ÖZETİ: Sempozyumun bütçe özetini beklenen gelirler ve giderleri göz önüne alarak genel hatları ile belirtiniz. Öngörülen gelirler belirlenirken destekleyen kuruluşların sağlayacağı katkılar ve katılımcılardan sağlanacak gelirler v.b. tüm hususları dikkate alınız.

 

GELİRLER

Tanımı/Adı

Tutar

1-

 

2-

 

3-

 

4-

 

 

 

GELİRLER TOPLAMI

 

GİDERLER

Tanımı/Adı

Tutar

1-

 

2-

 

3-

 

4-

 

 

 

GİDERLER TOPLAMI

 

 

9. TALEP EDİLEN BÜTÇE KALEMLERİNİN GEREKÇESİ: Talep edilen parasal desteğin her bir kalemi için ayrıntılı gerekçe verilmelidir.

 

 

 

 

   Yazım alanları gerektiği kadar uzatılabilir