Döküman No
BAP.FR.0008
Yayın Tarihi
31.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

1. GENEL BİLGİLER

Çalışmanın Başlığı

 

Çalışmanın Yürütücüsü

 

Sabit Telefon

 

Mobil Telefon

 

e-posta

 

Fakülte/Yüksekokul

 

Bölüm/Program

 

 

2. ZİYARET EDİLEN ÜNİVERSİTE/KURUM BİLGİLERİ

Üniversite/Kurum Adı

 

Ülke

 

Şehir

 

Ziyaret Başlangıç Tarihi

 

Ziyaret Bitiş Tarihi

 

 

3. YAPILAN ARAŞTIRMA ve ETKİNLİKLERE YÖNELİK BİLGİLER

3.A. Araştırmanın Konusu ve Kapsamı: Kısaca Özetleyiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.B. Araştırma Çalışmalarının Gerçekleşme Düzeyi: Yurt dışına gitmeden önce planladığınız araştırma çalışmalarını hangi düzeyde gerçekleştirebildiniz?

(  ) Beklediğimden Fazlasını Gerçekleştirdim

(  ) Tamamını Gerçekleştirdim

(  ) Kısmen Gerçekleştirdim (*)

(  ) Gerçekleştiremedim (*)

 

Açıklama:

 

(*) Açıklama Eklenmesi zorunludur.

 

3.C.Araştırma Sonuçları:

Araştırma sonuçları ile ilgili planlarınızı belirtiniz.

(  ) Uluslararası bir dergide makale olarak yayımlanması

(  ) Uluslararası bir kongrede bildiri olarak yayımlanması

(  )  Ulusal bir dergide makale olarak yayımlanması

(  )  Ulusal bir kongrede bildiri olarak yayımlanması

(  )  Rapor olarak yayımlanması

(  ) Diğer (belirtiniz): ….

Araştırma yaptığınız kurum/kişiler ile ileriye dönük işbirliği planlarınız var mı? Açıklayınız.

 

 

 

 

Yurt dışında yaptığınız araştırmanın size sağladığı faydalar ve üniversitemize sağlaması beklenen katkılar nelerdir? Açıklayınız.

 

 

 

 

 

3.D.Konferans, Seminer ve Kurs Etkinlikleri:

  • İlgili kurumda bulunduğunuz sürede seminer veya konferans verdiniz mi?

 

(  ) Hayır

(  ) Evet (sayısı ve içeriğini açıklayınız): ……….

 

 

 

  • İlgili kurumda bulunduğunuz sürede kurs, seminer veya konferans vb etkinliklere katıldınız mı?

 

(  ) Hayır

(  ) Evet (sayısı ve içeriğini açıklayınız): ……….

 

 

 

 

4. İSTATİSTİKSEL BİLGİLER

4.A. Araştırma Yapılan Kurumla İlgili Bilgiler:

  • Kurumun araştırma alt yapısı olanakları:

(  ) Çok iyi

(  ) Yeterli

(  ) Yetersiz

 (  ) Diğer (belirtiniz): …

 

  • Sizi davet eden araştırmacının, size karşı ilgi ve tutumu (kısaca açıklayınız):

 

 

 

 

  • Kurumdaki diğer araştırmacıların size karşı ilgi ve genel tutumları (kısaca açıklayınız):

 

 

 

 

 

4.B. Sağlanan Desteğe Yönelik Bilgiler:

  • Tarafınıza sağlanan destek yeterli miydi?

(  ) Yeterli

(  ) Sürdürülebilir

(  ) Yetersiz

 

     Varsa Belirtmek istediğiniz hususlar: …

 

  • Yurt dışına giderken ailenizi de birlikte götürdünüz mü?

(  ) Evet

(  ) Hayır

  • Varsa destek programı ile ilgili görüş, öneri ve eleştirilerinizi belirtiniz.