Döküman No
BAP.FR.0008
Yayın Tarihi
31.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

1. GENEL BİLGİLER

Çalışmanın Başlığı

                

Çalışmanın Yürütücüsü

             

Sabit Telefon

              

Mobil Telefon

                     

e-posta

                

Fakülte/Yüksekokul

                   

Bölüm/Program

                          

2. ZİYARET EDİLEN ÜNİVERSİTE/KURUM BİLGİLERİ

Üniversite/Kurum Adı

                  

Ülke

                

Şehir

            

Ziyaret Başlangıç Tarihi

                     

Ziyaret Bitiş Tarihi

                  

3. YAPILAN ARAŞTIRMA ve ETKİNLİKLERE YÖNELİK BİLGİLER

3.A. Araştırmanın Konusu ve Kapsamı: Kısaca Özetleyiniz.

                                      

 

 

 

 

3.B. Araştırma Çalışmalarının Gerçekleşme Düzeyi: Yurt dışına gitmeden önce planladığınız araştırma çalışmalarını hangi düzeyde gerçekleştirebildiniz?

) Beklediğimden Fazlasını Gerçekleştirdim

) Tamamını Gerçekleştirdim

(  ) Kısmen Gerçekleştirdim (*)

(  ) Gerçekleştiremedim (*)

                                    

Açıklama:                                                                      

 

(*) Açıklama Eklenmesi zorunludur.

3.C.Araştırma Sonuçları:

Araştırma sonuçları ile ilgili planlarınızı belirtiniz.

) Uluslararası bir dergide makale olarak yayımlanması

(  ) Uluslararası bir kongrede bildiri olarak yayımlanması

(  )  Ulusal bir dergide makale olarak yayımlanması

(  )  Ulusal bir kongrede bildiri olarak yayımlanması

(  Rapor olarak yayımlanması

) Diğer (belirtiniz): ….                          

Araştırma yaptığınız kurum/kişiler ile ileriye dönük işbirliği planlarınız var mı? Açıklayınız.

                                                     

 

 

Yurt dışında yaptığınız araştırmanın size sağladığı faydalar ve üniversitemize sağlaması beklenen katkılar nelerdir? Açıklayınız.

                                                

 

 

3.D.Konferans, Seminer ve Kurs Etkinlikleri:

  • İlgili kurumda bulunduğunuz sürede seminer veya konferans verdiniz mi?

(  ) Hayır

) Evet (sayısı ve içeriğini açıklayınız): ……….               

                              

  • İlgili kurumda bulunduğunuz sürede kurs, seminer veya konferans vb etkinliklere katıldınız mı?

(  ) Hayır

) Evet (sayısı ve içeriğini açıklayınız): ……….              

                               

4. İSTATİSTİKSEL BİLGİLER

4.A. Araştırma Yapılan Kurumla İlgili Bilgiler:

  • Kurumun araştırma alt yapısı olanakları:

(  ) Çok iyi

(  ) Yeterli

) Yetersiz

 (  ) Diğer (belirtiniz): …                        

                                    

  • Sizi davet eden araştırmacının, size karşı ilgi ve tutumu (kısaca açıklayınız):

                                        

 

 

  • Kurumdaki diğer araştırmacıların size karşı ilgi ve genel tutumları (kısaca açıklayınız):

                            

 

 

4.B. Sağlanan Desteğe Yönelik Bilgiler:

  • Tarafınıza sağlanan destek yeterli miydi?

) Yeterli

(  ) Sürdürülebilir

) Yetersiz

     Varsa Belirtmek istediğiniz hususlar: …                    

                                

  • Yurt dışına giderken ailenizi de birlikte götürdünüz mü?

(   ) Evet

) Hayır

  • Varsa destek programı ile ilgili görüş, öneri ve eleştirilerinizi belirtiniz.