Doküman No
BAP.FR.0008
Yayın Tarihi
31.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

1. GENEL BİLGİLER

Çalışmanın Başlığı

                

Çalışmanın Yürütücüsü

             

Sabit Telefon

              

Mobil Telefon

                     

e-posta

                

Fakülte/Yüksekokul

                   

Bölüm/Program

                          

2. ZİYARET EDİLEN ÜNİVERSİTE/KURUM BİLGİLERİ

Üniversite/Kurum Adı

                  

Ülke

                

Şehir

            

Ziyaret Başlangıç Tarihi

                     

Ziyaret Bitiş Tarihi

                  

3. YAPILAN ARAŞTIRMA ve ETKİNLİKLERE YÖNELİK BİLGİLER

3.A. Araştırmanın Konusu ve Kapsamı: Kısaca Özetleyiniz.

             

 

3.B. Araştırma Çalışmalarının Gerçekleşme Düzeyi: Yurt dışına gitmeden önce planladığınız araştırma çalışmalarını hangi düzeyde gerçekleştirebildiniz?

   Beklediğimden Fazlasını Gerçekleştirdim

   Tamamını Gerçekleştirdim

 Kısmen Gerçekleştirdim (*)

   Gerçekleştiremedim (*)

                                    

Açıklama:                                                                      

 

(*) Açıklama Eklenmesi zorunludur.

 

 

 

 

3.C.Araştırma Sonuçları:

Araştırma sonuçları ile ilgili planlarınızı belirtiniz.

  Uluslararası bir dergide makale olarak yayımlanması

  Uluslararası bir kongrede bildiri olarak yayımlanması

    Ulusal bir dergide makale olarak yayımlanması

    Ulusal bir kongrede bildiri olarak yayımlanması

    Rapor olarak yayımlanması

   Diğer (belirtiniz): ….                          

Araştırma yaptığınız kurum/kişiler ile ileriye dönük işbirliği planlarınız var mı? Açıklayınız.

                                                     

 

 

Yurt dışında yaptığınız araştırmanın size sağladığı faydalar ve üniversitemize sağlaması beklenen katkılar nelerdir? Açıklayınız.

                                                

 

 

3.D.Konferans, Seminer ve Kurs Etkinlikleri:

  • İlgili kurumda bulunduğunuz sürede seminer veya konferans verdiniz mi?

Hayır

  Evet (sayısı ve içeriğini açıklayınız): ……….               

                              

  • İlgili kurumda bulunduğunuz sürede kurs, seminer veya konferans vb etkinliklere katıldınız mı?

 Hayır

  Evet (sayısı ve içeriğini açıklayınız): ……….              

                               

4. İSTATİSTİKSEL BİLGİLER

4.A. Araştırma Yapılan Kurumla İlgili Bilgiler:

  • Kurumun araştırma alt yapısı olanakları:

   Çok iyi

Yeterli

  Yetersiz

   Diğer (belirtiniz): …                        

                                    

  • Sizi davet eden araştırmacının, size karşı ilgi ve tutumu (kısaca açıklayınız):

                                        

 

 

  • Kurumdaki diğer araştırmacıların size karşı ilgi ve genel tutumları (kısaca açıklayınız):

                            

 

 

4.B. Sağlanan Desteğe Yönelik Bilgiler:

  • Tarafınıza sağlanan destek yeterli miydi?

  Yeterli

Sürdürülebilir

Yetersiz

     Varsa Belirtmek istediğiniz hususlar: …                    

                                

  • Yurt dışına giderken ailenizi de birlikte götürdünüz mü?

  Evet

Hayır

  • Varsa destek programı ile ilgili görüş, öneri ve eleştirilerinizi belirtiniz.