Döküman No
BAP.FR.0004
Yayın Tarihi
31.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ BİLGİLERİ

Projenin Yürütücüsü

 

Birimi, Bölümü, A.B.D.

 

Dâhili Telefon

 

Mobil Telefon

 

E-posta

 

 

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ: Tüm alanları eksiksiz doldurunuz. Projede birden fazla öğrencinin araştırmacı olarak yer alması durumunda bu tabloyu kopyalayıp her öğrenci için ayrı olarak doldurunuz.

Öğrenci Numarası

 

Öğrencinin Adı Soyadı

 

Fakültesi / Bölümü

 

Öğretim Türü

(    ) Normal Öğretim                  (    ) İkinci Öğretim

Öğrencinin Kayıt Yılı

20…

Not Ortalaması

 

Mobil Telefon

 

e-posta

 

 

LİSANS ÖĞRENCİSİ KATILIMLI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME İLKELERİ

  1. Projelerde araştırmacı olarak görev alacak öğrencilerin eğitimlerinin normal süresinin son iki yılında bulunmaları ve en az 2.5 not ortalamasına sahip olmaları zorunludur.
  2. Lisans öğreniminin bitimine bir dönem kalan öğrenciler için proje başvurusu yapılamaz.
  3. Bu tür projelerde en az bir en fazla üç lisans öğrencisi görev alabilir.
  4. Proje süresi en az 6 ay, en fazla 12 ay aralığında olmalıdır.
  5. Öğretim üyeleri eş zamanlı olarak bu türde yalnızca bir projenin yürütücülüğünü üstlenebilirler.
  6. Başvuru aşamasında projede görev alacak öğrenciler için öğrenci belgesinin ve Beyan Formunun sisteme yüklenmesi zorunludur.

YÜRÜTÜCÜ BEYANI

Destek başvurusunu BAP Birimi Uygulama Yönergesi, Uygulama Usul ve Esasları ile yukarıda belirtilen ilkelere uygun olarak gerçekleştirdiğimi beyan ederim.       /      /20..

 

 

 

Adı Soyadı

imza

 

       Beyan Formu üniversitemiz mensubu olan öğretim üyesi tarafından imzalanmalıdır.