Döküman No
BAP.FR.0009
Yayın Tarihi
31.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

PROJE BİLGİLERİ

Projenin Başlığı

               

Proje Yürütücüsü

                  

Birim/Bölüm/ABD

                

Araştırmacı(lar)

              

Proje Türü

                  

Proje Grubu

          (   ) Fen ve Mühendislik Bilimleri           ) Tıp ve Sağlık Bilimleri               (   ) Sosyal Bilimler

 

Araştırma İşbirliği Yapılacak Kurum ve Araştırmacı Bilgileri

Üniversite / Kurum

            

Ülke / Şehir

           

Birim/Bölüm/ABD (1)

           

Araştırmacı(lar)

              

Çalışma Tarihi Aralığı (2)

       ay / 20..     -  ay / 20..

(1) İşbirliği yapılacak araştırmacının görev yaptığı birim, bölüm ve anabilimdalı belirtilmelidir.

(2) Araştırma amacıyla yurtdışındaki kurumda bulunulması planlanan tarih aralığı belirtilmelidir.

BİRİM UYGUNLUK ONAYI

Yukarıda bilgileri verilen araştırmacının planlanan araştırma projesi kapsamındaki çalışmaları yürütmek üzere öngörülen tarih aralığında yurt dışında bulunmasında eğitim-öğretim faaliyetleri ve diğer görevleri bakımından bir sakınca bulunmamaktadır. Araştırmacının, destek talebinin değerlendirmeye alınabilmesi hususunda gereğini arz/rica ederim. …/.../20..

 

Adı Soyadı

İmza

Birim Yetkilisinin Görevi (3)

 

BÖLÜM UYGUNLUK ONAYI

Yukarıda bilgileri verilen araştırmacının planlanan araştırma projesi kapsamındaki çalışmaları yürütmek üzere öngörülen tarih aralığında yurt dışında bulunmasında eğitim-öğretim faaliyetleri ve diğer görevleri bakımından bir sakınca bulunmamaktadır. Araştırmacının, destek talebinin değerlendirmeye alınabilmesi hususunda gereğini arz/rica ederim. …/.../20..

 

Adı Soyadı

İmza

Bölüm/Anabilimdalı Yetkilisinin Görevi (4)

 

(3) Birimi temsil yeteneği bulunan Dekan, Müdür vb. yetkililer tarafından imzalanmalı ve yetkilinin görevi belirtilmelidir.

(4) Sağlık Bilimleri alanındaki fakültelerde Anabilimdalı Başkanı, diğer birimlerde Bölüm Başkanı tarafından onaylanmalıdır.

  • Kabul edilen destek talepleri için onaylanan formun aslı araştırmacı tarafından BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir.