Doküman No
BAP.FR.0003
Yayın Tarihi
31.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Projenin Başlığı

             

Proje Yürütücüsü (1)

         

Birim/ Bölüm/ABD(2)

         

Araştırmacılar(3)

         

Süresi (ay)

         

Proje Grubu

    Fen ve Mühendislik Bilimleri                Tıp Sağlık Bilimleri              Sosyal Bilimler

(1) Başvuru diğer kurumlarca desteklenen projenin yürütücüsü tarafından gerçekleştirilmelidir.

(2) Proje yürütücüsünün görev yaptığı birim, bölüm ve anabilimdalı belirtilmelidir.

(3) Diğer kurumlarca desteklenen projede yer alan üniversitemiz mensubu araştırmacıları listeleyiniz.

1. DIŞ KAYNAKLI PROJE BİLGİLERİ: Tablodaki tüm alanları eksiksiz doldurunuz.

Projenin Başlığı

                      

Destekleyen Organizasyon

          

Proje Türü (4)

           

Başlama Tarihi (Ay-Yıl)

                           

Bitiş Tarihi : (Ay-Yıl):

                

Projenin Süresi (ay)

                     

Projenin Kodu

         

Projenin Bütçesi (TL) (5)

             

(4) TÜBİTAK 1001, TAGEM vb olarak belirtiniz.

(5) PTİ, Kurum Hissesi ve Bursiyer ödemesi gibi tutarları dahil etmeyiniz.

AÇIKLAMA: Destekten faydalanabilmek için dış kaynaklı projenin devam ediyor olması ve proje ekibinde ismi geçen üniversitemiz mensubu araştırmacıların ilgili projeyi Akademik Veri Yönetim Sistemi’ndeki kişisel sayfalarına işlemiş olmaları zorunludur.

2. ÖZET ve ANAHTAR KELİMELER: : Projenin kapsamı, yöntemi, konunun özgün değeri ve beklenen sonuçlar kısaca belirtilmelidir. Proje özetinin 150-250 kelime arasında olması beklenir.

         

 

Anahtar Kelimeler:

3. AMAÇ, KONU, KAPSAM, YÖNTEM ve YAYGIN ETKİ/KATMA DEĞER: Talep edilen destek kapsamında yürütülecek çalışma hakkında bilgi veriniz.

         

 

4. BÜTÇE KALEMLERİ GEREKÇESİ: Talep edilen parasal desteğin her bir kalemi için ayrıntılı gerekçe verilmelidir. Benzer nitelikte olan düşük bedelli kimyasal veya kırtasiye gibi ortak kullanım amacına sahip tüketim malzemeleri gruplanarak ortak gerekçelendirilebilir.

         

 

Seyahat dışındaki tüm harcama kalemleri için şartname dosyası ile proforma fatura veya teklif mektupları online başvuru sistemine eklenmelidir. Kabul edilen projeler için, şartname ve proforma fatura veya teklif mektuplarının asıllarının birime teslim edilmesi gereklidir.