Döküman No
BAP.FR.0006
Yayın Tarihi
31.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Projenin Başlığı

 

Projenin ID Numarası

 

Proje Yürütücüsü

 

Proje Grubu

(   ) Fen ve Mühendislik Bilimleri  (   ) Tıp ve Sağlık Bilimleri  (   ) Sosyal Bilimler

 

  • Revizyon Talebi alanına, tarafınıza iletilen revizyon talebini kopyalayıp yapıştırınız.
  • Açıklama alanına, gerçekleştirdiğiniz düzenlemeleri belirtiniz. Katılmadığınız hususlar var ise neden katılmadığınızı izah ediniz.
  • Yazım alanları gerektiği kadar genişletilebilir.

 

Revizyon Talebi (1):

Açıklama (1):  

Revizyon Talebi (2):

Açıklama (2):  

Revizyon Talebi (3):

Açıklama (3):  

Revizyon Talebi (4):

Açıklama (4):  

Revizyon Talebi (5):

Açıklama (5):