Doküman No
BAP.FR.0006
Yayın Tarihi
31.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Projenin Başlığı

             

Projenin ID Numarası

              

Proje Yürütücüsü

                  

Proje Grubu

       Fen ve Mühendislik Bilimleri           Tıp ve Sağlık Bilimleri             Sosyal Bilimler

  • Revizyon Talebi alanına, tarafınıza iletilen revizyon talebini kopyalayıp yapıştırınız.

  • Açıklama alanına, gerçekleştirdiğiniz düzenlemeleri belirtiniz. Katılmadığınız hususlar var ise neden katılmadığınızı izah ediniz.

  • Yazım alanları gerektiği kadar genişletilebilir.

Revizyon Talebi (1):                               

Açıklama (1):                           

Revizyon Talebi (2):                              

Açıklama (2):                                

Revizyon Talebi (3):                              

Açıklama (3):                              

Revizyon Talebi (4):                         

Açıklama (4):                                 

Revizyon Talebi (5):                            

Açıklama (5):