Döküman No
YİTDB.FR.0001
Yayın Tarihi
06.09.2019
Revizyon Tarihi
05.10.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

../../….                                                Yapı İşleri Daire Başkanlığı - Arıza Destek Sistemi | RTE Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

 

 

 

 

 

Talebi İşleme Al

 

 

 

 

 

 

Talebi İptal Et

 

 

 

 

 

Talebi Kapat

 

 

 

 

 

 

 

 

Talep No: ……………………………………………………………………………………………………………

 

Yüklenme Zamanı: ………………………………………………………………………………………………..

 

Kategorisi: ………………………………………………………………………………………………………….

 

Konusu: ……………………………………………………………………………………………………………..

 

Arıza Talebi Metni: ………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yiat.erdogan.edu.tr/Home/DetayGoruntule