Doküman No
YİTDB.FR. 0011
Yayın Tarihi
26.03.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Üniversitemiz Fakültesi/Birimi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Güç Kaynağı Güç/Model/Seri No Bilgileri:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tarih:

…/…/…..

Giriş Saati:

…/…/…..

Çıkış Saati:

…/…/…..

Binaya Gelindiğinde Güç Kaynağı

Çalışıyordu

     

Çalışmıyordu

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Güç Kaynağı Temizliği Yapılacak

     

 

     

 

     

Kartlar Kontrol Edilecek

     

 

     

 

     

Doğrultucu Kontrol Edilecek

     

 

     

 

     

Evirici Kontrol Edilecek

     

 

     

 

     

Bağlantılar Kontrol Edilecek

     

 

     

 

     

Aküleri ve Giriş Çıkış Değerlerini Ölç

     

 

     

 

     

Statik By-Pass Durumunu Kontrol Et

     

 

     

 

     

Manuel By-Pass Durumunu Kontrol Et

     

 

     

 

     

Güç Elemanlarını Kontrol Et

     

 

     

 

     

Besleme Kaynaklarını Kontrol Et

     

 

     

 

     

Gerilim Çıkış Değeri

     

 

     

 

     

Çıkış Referans Değeri

     

 

     

 

     

Akü Adedi

     

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

Parça Değişimine Gereksinim Var mı?

 

Var

     

Yok

     

Bakım ve Servis Notları:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Bina/Birim Sorumlusu

 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

 

Yüklenici

 

 

Kontrol Yetkilisi

 

Servis Yetkilisi