Doküman No
YİTDB.FR. 0009
Yayın Tarihi
19.03.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Üniversitemiz Fakültesi/Birimi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ünite/Asansör Kimlik Numarası:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tarih: 

…/…/…..

Giriş Saati:

…/…/…..

Çıkış Saati:

…/…/…..

Binaya Gelindiğinde Ünite/Asansör

Çalışıyordu

Çalışmıyordu

 

 

 

 

 

 

 

 

Makine Dairesi Temizliği

Kilit Ayarları

Kat Ayarları ve Paten Kontrolü

Kabin Üstü Temizliği

Amartisör Ayarları

Aşırı Yük ve Paraşüt Kontrolü

Kuyu Temizliği

Fişlerin Ayarları

Pompa ve Kabin Şasesi Kontrolü

Hız Regülatörü Temizliği

Kapı Yaylarının Ayarları

Acil Aydınlatma ve Alarm

Güvenlik Tertibatı Kontrolü

Tampon Lastiklerinin Kontrolü

Stop ve Manyetik Kontrolü

Fren Testi Kontrolü

Etiketleme Kontrolü

Halatların Ayarları ve Kontrolü

Fren Kampana Kontrolü

Termik Kontrolü

Acil İmdat Çıkışı Kontrolü

Makine Dişli Yağlanması ve Kontrolü

Faz Koruma Zaman Rölesi Kontrolü

Kuyu Aydınlatması Kontrolü

Makine Yatak Yağlanması ve Kontrolü

Pano Tesisatı Kontrolü

Rayların Temizlenmesi

Makine Motor Şasesinin Kontrolü

Topraklama Tesisatı Kontrolü

Ray Tırnağının Kontrolleri

Termistör ve Fan Kontrolü

Kat Ayarı ve Kontak Temizlenmesi

Flanşların Kontrolleri

Kasnakların Kontrolü

Mecburi Vites Son Kat Stop Kontrolleri

Kabin Raylarının Temizliği

Enversör Kontakları Kontrolleri

Kabin İç ve Dış Çağrı Buton Kontrolleri

Ağır Rayların Temizliği

Rölelerin Kontrolleri

İç Tesisat Kontrolü

Tüm Emniyet Sistemlerinin Kontrolü

Parça Değişimine Gereksinim Var mı?

Var                         

   Yok   

 

 

Bakım ve Servis Notları:

 

                     

             

                   

Bina/Birim Sorumlusu

 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

 

Yüklenici

 

 

Kontrol Yetkilisi

 

Servis Yetkilisi