Doküman No
YİTDB.FR. 0010
Yayın Tarihi
26.03.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Üniversitemiz Fakültesi/Birimi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Güç/Model/Seri No Bilgileri:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tarih:

…/…/…..

Giriş Saati:

…/…/…..

Çıkış Saati:

…/…/…..

 

 

 

 

 

 

 

Asansör

     

Telefon Santrali

     

Güç Kaynağı

     

Fotoselli- Motorlu Demir Kapı/ Kepenk

     

Klima

     

Kazan Dairesi

     

Kamera Sistemi

     

Jeneratör

     

Yazıcı

     

Klima Santrali

     

Yangın Alarm Sistemi

     

 

 

 

     

 

 

 

 

Arızanın Tarifi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Arızaya Konu Olan İşin Parça Gereksinime İhtiyaç Var mı? Varsa Nedeni:                                    Var

     

Yok

      

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Değişen Parçalar:

 

 

 

 

 

1-)  …………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-)  …………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3-)  …………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4-)  …………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Açıklamalar:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bina/Birim Sorumlusu

 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

 

Yüklenici

                                                                

 

Kontrol Yetkilisi

 

Servis Yetkilisi