Doküman No
YİTDB.FR. 0023
Yayın Tarihi
01.03.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Üniversitemiz Fakültesi/Birimi:

           

Ünite/ Sistem Bilgileri:

           

Tarih:

…/…/…

Giriş Saati:

           

Çıkış Saati:

           

Binaya Gelindiğinde Ünite/Kamera Sistemlerinin Ve Kartlı Geçiş Sistemleri

Çalışıyordu         Çalışmıyordu

Sistem kabinlerinin iç ve dış temizliği yapılacaktır.

Okuyucu, kilit/tutucu manyetik kontak  ve buton  mesnetlerinin fiziksel kontrolü,

Panel içi bağlantıların test ve kontrolü,

Kabin içerisinde bulunan cihazların temizliği yapılacaktır.

Okuyucu, kilit/tutucu manyetik kontak ve buton hasar tespiti,

Sistem çalışma senaryosu kararlılık testi,

Kayıt ünitesi demonte edilerek cihaz kapağı açılacak ve hava tabancası kullanılarak cihaz içerisindeki toz tamamen temizlenecektir.

Bariyer ve turnikelerin mekanik kontrolleri

Enerji ve akü test ve kontrolü,

Kayıt ünitesinin ve kameraların varsa yazılım güncellemesi yapılacaktır

Okuyucu, kilit/tutucu manyetik kontak ve buton çalışma performansının panelden ve yazılımdan kontrolü,

Server konfigürasyon ve yazılım performans testi ve kontrolü,

Kayıt ünitesinin arızalı hard disk, fan vb. yedek parçaları bakım esnasında değiştirilecektir. Yüklenici tüm yedek malzemeleri yanında bulundurmak zorundadır. İç alan kameraları lens, kamera temizliği ve netlik ayarları yapılacaktır.

Mekanik birim tetiklerinin kontrolleri

Akü ve akü şarj voltajlarının ölçümünü yapılması

Dış alan kameraları muhafaza (housing), lens, kamera temizliği yapılacak ve sigortaların çalışır durumda olup olmadığı kontrol edilecektir.

Cihazların yerleşim nizamı kontrolü

Sistem çalışma senaryosu kararlılık testi,

Bakım yapıldığına dair sistem kabini ve iç alanda kamera üzerine, dış alanda kamera muhafazasının içerisine tüm kameraların üzerine tarih belirtilen etiket yapıştırılacaktır.

Ana panel için mevcut çalışma durumu  gözlenmesi

Bakımı yapılan lokasyonlarda enerji, data, görüntü vb. tüm kablolar ve sigortalar etiketlenecektir.

Parça Değişimine Gereksinim Var mı?

Var              Yok

Bakım ve Servis Notları:           

Bina/Birim Sorumlusu

 

 

 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Kontrol Yetkilisi

 

 

Yüklenici

Servis Yetkilisi