Doküman No
YİTDB.FR. 0012
Yayın Tarihi
26.03.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Üniversitemiz Fakültesi/Birimi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kapı/Kepenk Bilgileri:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tarih:

…/…/…..

Giriş Saati:

…/…/…..

Çıkış Saati:

…/…/…..

Binaya Gelindiğinde Kapı/Kepenk

Çalışıyordu

     

Çalışmıyordu

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoselli Yana Kayar Kapı

Motorlu Yana Kayar Demir Kapı

Motorlu Kepenk

Hareket Alanında Yabancı Cisim Kontrolünü Yap

Sistemi Kontrol Et ve Temizliğini Yap

Sistemi Kontrol Et ve Temizliğini Yap

Yataklama Şeklinde Hata Var Mı Bak

Sistemin Çalıştığı Alanın Kontrolünü Yap

Sistemin Çalıştığı Alanın Kontrolünü Yap

Fotoselli Kapı Motorunun Kontrolünü Yap

Demir Kapı Motorunun Bakımını Yap

Kablo Bağlantılarını Kontrol Et

Hareket Sağlayan Sistemlerin Kontrolünü Yap

Kablo Bağlantılarını Kontrol Et

Enerji Girişini Kontrol Et

Hareket Kanallarının Durumuna Bak

Enerji Girişini Kontrol Et

Uzaktan Kumandayla Çalışmasını Kontrol Et

Enerji Girişini Kontrol Et

Hareket Oluşturan Elemanları Kontrol Et

Elle Açılacak Şekilde De Bakımı Yap

Sensör Algılaması Gerçekleşiyor Mu Bak

Ray Temizliğini Yap

Gerekli Yağlamaları Yap

Kablo Bağlantılarını Kontrol Et

Sistemin Dişli ve Ray Yağlamasını Yap

Kepenklerin Sisteme Uygunluğuna Bak

Hareket Oluşturan Elemanları Kontrol Et

Uzaktan Kumandayla Çalışmasına Bak

Rayların Temizliğini Yap

Elektronik Kartları Kontrol Et

Fotosellerin Çalışmasını Kontrol Et

Kepenklerin Saatlerini İdarenin Belirlediği Saatler Doğrultusunda Ayarla

Kapı Ayarlarını Kontrol Et

 

 

Kapı Paten ve Kızaklarının Temizliğini Yap

 

 

Mevcut Sistemi Çalışır Durumda Bırak

 

 

Parça Değişimine Gereksinim Var mı?

 

Var

Yok

 

Bakım ve Servis Notları:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Bina/Birim Sorumlusu

 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

 

Yüklenici

 

 

Kontrol Yetkilisi

 

Servis Yetkilisi