Doküman No
YİTDB.FR. 0022
Yayın Tarihi
01.03.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Üniversitemiz Fakültesi/Birimi:

                

Ünite/Kamera Sistemi Bilgileri:

                

Tarih:

…/…/…..

Giriş Saati:

                

Çıkış Saati:

                

Binaya Gelindiğinde Ünite/Kamera Sistemi

Çalışıyordu         Çalışmıyordu

Sistem kabinlerinin iç ve dış temizliği yapılacaktır.

Kayıt ünitesi demonte edilerek cihaz kapağı açılacak ve hava tabancası kullanılarak cihaz içerisindeki toz tamamen temizlenecektir.

Kayıt ünitesinin ve kameraların varsa yazılım güncellemesi yapılacaktır.

Kabin içerisinde bulunan cihazların temizliği yapılacaktır.

Dış alan kameraları muhafaza (housing), lens, kamera temizliği yapılacak ve sigortaların çalışır durumda olup olmadığı kontrol edilecektir.

Kayıt ünitesinin arızalı hard disk, fan vb. yedek parçaları bakım esnasında değiştirilecektir. Yüklenici tüm yedek malzemeleri yanında bulundurmak zorundadır. İç alan kameraları lens, kamera temizliği ve netlik ayarları yapılacaktır.

Bakım yapıldığına dair sistem kabini ve iç alanda kamera üzerine, dış alanda kamera muhafazasının içerisine tüm kameraların üzerine tarih belirtilen etiket yapıştırılacaktır.

Bakımı yapılan lokasyonlarda enerji, data, görüntü vb. tüm kablolar ve sigortalar etiketlenecektir.

 

Parça Değişimine Gereksinim Var mı?

Var              Yok

Bakım ve Servis Notları:                

Bina/Birim Sorumlusu

 

 

 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Kontrol Yetkilisi

 

 

Yüklenici

Servis Yetkilisi