Doküman No
YİTDB.FR. 0005
Yayın Tarihi
15.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

S.NO

KAZAN DAİRELERİNİN BULUNDUĞU

YAKIT TÜRÜ

MARKASI

MODELİ

KAPASİTESİ

ADET

YILLIK BAKIM YAPILAN TARİH

BİRİM

İLÇE

1

               

 

 

 

 

 

 

 

2

    

 

 

 

 

 

 

 

3

        

 

 

 

 

 

 

 

4

         

 

 

 

 

 

 

 

5

         

 

 

 

 

 

 

 

6

         

 

 

 

 

 

 

 

7

        

 

 

 

 

 

 

 

8

          

 

 

 

 

 

 

 

9

          

 

 

 

 

 

 

 

10

         

 

 

 

 

 

 

 

11

            

 

 

 

 

 

 

 

12

      

 

 

 

 

 

 

 

13

         

 

 

 

 

 

 

 

14

         

 

 

 

 

 

 

 

15

      

 

 

 

 

 

 

 

16

       

 

 

 

 

 

 

 

17

      

 

 

 

 

 

 

 

18

          

 

 

 

 

 

 

 

19

          

 

 

 

 

 

 

 

20