Doküman No
YİTDB.FR. 0014
Yayın Tarihi
26.03.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Üniversitemiz Fakültesi/Birimi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon Santrali Bilgileri:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tarih:

…/…/…..

Giriş Saati:

…/…/…..

Çıkış Saati:

…/…/…..

Binaya Gelindiğinde Telefon Santrali

Çalışıyordu

     

Çalışmıyordu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santral Dolabının Temizliğini Yap

 

 

Abone ve Dış Hat Kartlarının Kontrolü

 

 

Robot ve Bekleme Müziğinin Kontrolü

 

 

Akü Voltaj Ölçümü

 

 

Dış Hat Çeviri Seslerinin Kontrolü

 

 

Dâhili Çevir Seslerinin Kontrolü

 

 

Şebeke Voltaj Ölçümü

 

 

Santral Filtre Temizliği

 

 

Sistem Voltaj Ölçümü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parça Değişimine Gereksinim Var mı?

 

Var

    

Yok

     

Bakım ve Servis Notları:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Bina/Birim Sorumlusu

 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

 

Yüklenici

 

 

Kontrol Yetkilisi

 

Servis Yetkilisi