Doküman No
YİTDB.FR. 0024
Yayın Tarihi
01.03.2023
Revizyon Tarihi
31.07.2023
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Üniversitemiz Fakültesi/Birimi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ünite/Yangın Alarm Sistemi Bilgileri:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tarih:

//…..

Giriş Saati:

//…..

Çıkış Saati:

//…..

Binaya Gelindiğinde Ünite/Yangın Alarm Sistemi

Çalışıyordu

Çalışmıyordu

 

 

Cihazın İçve Dış Temizliğinin Kontrolü

Hava Akış Ayarı İle Aspiratör Hızı Kontrolü

Alarm Seviyeleri Kontrolü

220V Beslenme Gerilimi Kontrolü

Yangın Alarmı Kontrolü

Gaz Dedektörlerinin Kalibrasyon Gazı İle Kontrolü

Sistemin 220V ile Çalışması Kontrolü

Hat Kopuk Alarmı Kontrolü

Hat Klemensi Çıkınca İlgili Kanalın Hata Kontrolü

Akü Voltajı Kontrolü

Cihazın İç Ve Dış Temizliğinin Kontrolü

Ekrandaki Ölçüm Değerlerinin Kontrolü

Akü Alarmı Kontrolü

Kısa Devre Alarmı Kontrolü

Zil Kontrolü

Sistemin Aküden Çalışması Kontrolü

Siren Hattının Hata Durumu Kontrolü

Butonların Kontrolü

Çıkış Voltajı Kontrolü

Zoneların Test Durumu Kontrolü

Filtre Kirlilik Kontolü

Rölelerin Kontrolü

Zoneların Devre Dışı Olma Kontrolü

Grafik İzleme Programında Alarm-Reset-Buzzer İptal İşlevlerinin Kontrolü

Santral Şasesinden Voltaj Kontrolü

Dedektörlerin Rasyonel Olarak Testi

Grafik İzleme Programında Olay Kayıtlarının Kontrolü

Zone Voltajı Kontrolü

Kirli Dedektör Kontrolü Ve Temizlenmesi

Grafik İzleme Programının Kamera Entegre Kontrolü

Siren Voltajı Kontrolü

Yangın Alarm Butonlarının Kontrolü

Siren Ve Flaşörlerin Kontrolü

Olay Kayıtlarında Dikkat Çeken Olayların Kontrolü

Repeater Bütün Özellikleri Tekrarladığının Kontrolü

Gaz Alarmı Kontrolü

Fonksiyon Anahtarı Kontrolü

Printer Kontrolü

Dedektörlerin Kafa Voltajları Kontrolü

Parça Değişimine Gereksinim Var mı?

 

Var

Yok

Bakım ve Servis Notları:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bina/Birim Sorumlusu

 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

 

Yüklenici

       

 

Kontrol Yetkilisi

 

Servis Yetkilisi