Döküman No
SGDB.FR.0002
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Üniversitenize Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent olarak atanmak üzere başvuran..............................................................................................................................................'ın bilimsel çalışmalarını değerlendirmek üzere Atama Jürisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.

     20...... Yılında ücret aldığım Sınav ve Atama Jüri Üyeliği görevlerimin sayısının 6 (altı) yı aşmadığını, aşağıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.

 

JÜRİ ÜYESİNE AİT BİLGİLER

ADI SOYADI

           

T.C. KİMLİK NUMARASI

               

UNVANI

              

ÇALIŞTIĞI KURUM

                

BİRİMİ

               

BÖLÜMÜ / ANABİLİM DALI

             

CEP TELEFONU

                    

E-MAIL ADRESİ

             

BANKA ADI VE ŞUBESİ

           

IBAN NUMARASI

TR                      

GÖREVLENDİRMELERE İLİŞKİN DETAYLAR

S.
NO

TARİH

GÖREVLENDİREN KURUM

GÖREVLENDİRMENİN TÜRÜ

Doçentlik

Sınavı

Profesör

Ataması

Doçent

Ataması

Yard.Doç.

Ataması

1

             

           

 

 

 

 

2

          

                

 

 

 

 

3

              

           

 

 

 

 

4

            

             

 

 

 

 

5

           

            

 

 

 

 

6

                

                 

 

 

 

 

 

  20Yılı Vergi Matrahı                                                                                                                                                                                                                                                                                           …./…./20….

  …………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                          Adı-Soyadı

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              İmza

UYGUNDUR

…./…./20…

Harcama Yetkilisinin Adı Soyadı

Unvanı