Döküman No
SGDB.FR.0002
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
 
             
     Üniversitenize Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent olarak atanmak üzere başvuran............................................................
.....................................................................................'ın bilimsel çalışmalarını değerlendirmek üzere Atama Jürisi olarak
görevlendirilmiş bulunmaktayım.
             
     20...... Yılında ücret aldığım Sınav ve Atama Jüri Üyeliği görevlerimin sayısının 6 (altı) yı aşmağıdını, aşağıda verdiğim
bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.          
             
JÜRİ ÜYESİNE AİT BİLGİLER
ADI SOYADI  
T.C. KİMLİK NUMARASI  
UNVANI  
ÇALIŞTIĞI KURUM  
BİRİMİ  
BÖLÜMÜ / ANABİLİM DALI  
CEP TELEFONU  
E-MAIL ADRESİ  
BANKA ADI VE ŞUBESİ  
IBAN NUMARASI TR
             
GÖREVLENDİRMELERE İLİŞKİN DETAYLAR
             
S. NO TARİH GÖREVLENDİREN KURUM GÖREVLENDİRMENİN TÜRÜ
Doçentlik Profesör Doçent Yard.Doç.
Sınavı Ataması Ataması Ataması
             
1            
2            
3            
4            
5            
6            
             
          20...... Yılı Vergi Matrahı        ......../........../20.....
  …………………….       ADI-SOYADI
          İ M Z A
             
             
             
    UYGUNDUR        
             
    ……./……20…..        
    Harcama Yetkilisinin Adı Soyadı        
    Unvanı