Doküman No
SGDB.FR. 0015
Yayın Tarihi
24.01.2024
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

PERSONEL GİDERİ ÖDENEK TALEP FORMU

BİRİM:

                

TERTİP
(Program-Alt Program- Faaliyet- Alt Faaliyet-Finasman)

ÖDEME KALEMİ

ÖDENECEK EVRAĞA AİT TAHAKKUK TUTARI

MEVCUT ÖDENEK TUTARI

FARK / İHTİYAÇ

AÇIKLAMA

01 Personel Gideri

          

Memurlar

          

          

         

          

          

Sözleşmeli Personel

          

          

         

          

          

            İşçi Ücretleri

          

          

         

          

          

            İşçi İhbar ve Kıdem Tazminatları

          

          

         

          

          

            İşçi Sosyal Haklar

          

          

         

          

          

            İşçi Ödül ve İkramiyeler

          

          

         

          

          

Geçici Sürekli Çalışanlar

          

          

         

          

          

Diğer Personel

          

          

         

          

02 Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Ödemeleri

          

Memurlar

          

          

         

          

          

Sözleşmeli Personel

          

          

         

          

          

İşçiler

          

          

         

                   

          

Geçici Sürekli Çalışanlar

          

          

         

          

          

Diğer Personel

          

          

         

          

 

 

 

 

 

 

 

NOT: "01.03 -İşçiler" ekonomik kod için 3. düzeyde; diğer tüm ekonomik kodlarda 2. düzeyde ödenek talep edilecektir.

ÖRNEK: 62.239-756.15045-02-01.01 (Memurlar)
                 62.239-756.15045-02-01.03.10 (İşçi Ücretleri)