Doküman No
SGDB.FR.0004
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
………………………….YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ/ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 
.../.../ 20... Ek Ders ve Fazla Mesai  Ödemesi Yapılacak Personele Ait İzin / Rapor / Görev Tarihleri Formu
  Tarihler: Telafi Programı
Sıra Ünvanı Adı Soyadı Raporlu İzinli Görevli Var Yok
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              
26              
27              
28              
29