Doküman No
SGDB.FR. 0012
Yayın Tarihi
28.04.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Birimi:           

Yetki Verilecek Kişinin Adı ve Soyadı

SATIN ALMA BİLGİ SİSTEMİ

Satın Alma Kullanıcısı

Satın Alma Talep Kullanıcısı

Satın Alma Toplu Talep Kullanıcısı

 İhale Hazırlık

Kullanıcısı

          

          

                   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Yetkisi İptal Edilecek Kişinin Adı ve Soyadı

Satın Alma Kullanıcısı

Satın Alma Talep Kullanıcısı

Satın Alma Toplu Talep Kullanıcısı

 İhale Hazırlık

Kullanıcısı

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Yetki Açıklamaları:         

Satın Alma Kullanıcısı:         

-Malzeme talebinde bulunabilir.

Satın Alma Talep Kullanıcısı:         

-Malzeme talebinde bulunabilir.

-Malzeme taleplerini onayabilir.

İhale Hazırlık Kullanıcısı:

-İhale süreçlerini yapabilir.

-Raporları görebilir.

-Malzeme tanımlayabilir.

-Malzeme grubu tanımlayabilir.

-Firma tanımlayabilir.

Harcama Yetkilisi
     Adı Soyadı
           İmza