Döküman No
SGDB.FR.0005
Yayın Tarihi
12.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
Birimi:    
Yetki Verilecek Kişinin
Adı ve Soyadı
STRATEJİK YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ MEKAN YÖNETİM SİSTEMİ GÖREV DAĞILIM  SİSTEMİ TEFTİŞ BİLGİ SİSTEMİ
Harcama Takip Modülü İç Kontrol Modülü Kurumsal Performans Modülü  Risk Yönetim Modülü Proses Kartı Modülü Kalite Öz Değerlendirme Modülü Taşınmaz Modülü Bağımsız Bölümler  Modülü Kiracı Takip  Modülü Lojman Bilgileri  Modülü Görev Tanımlama Modülü Teftiş Modülü
Giriş Yetkisi Giriş Yetkisi Onay Yetkisi Giriş Yetkisi Onay Yetkisi Giriş Yetkisi Cevap Yetkisi Giriş Yetkisi Onay Yetkisi Giriş Yetkisi Onay Yetkisi Giriş Yetkisi Rapor Yetkisi Giriş Yetkisi Giriş Yetkisi Rapor Yetkisi Giriş Yetkisi Giriş Yetkisi Onay Yetkisi Giriş Yetkisi Rapor Yetkisi
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
Yetkisi İptal Edilecek Kişinin
Adı ve Soyadı
Harcama Modülü Yetkisi İç Kontrol Modülü Kurumsal Performans Modülü          Kalite Öz Değerlendirme Modülü Taşınmaz Modülü Bağımsız Bölümler  Modülü Kiracı Takip  Modülü Lojman Bilgileri  Modülü Görev Tanımlama Modülü Teftiş Modülü
Giriş Yetkisi Giriş Yetkisi Onay Yetkisi Giriş Yetkisi Onay Yetkisi         Giriş Yetkisi Onay Yetkisi Giriş Yetkisi Rapor Yetkisi Giriş Yetkisi Giriş Yetkisi Rapor Yetkisi Giriş Yetkisi Giriş Yetkisi Onay Yetkisi Giriş Yetkisi Rapor Yetkisi
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
       
Harcama Yetkilisinin
Adı Soyadı
     
İmza/Mühür