Döküman No
SGDB.FR.0005
Yayın Tarihi
12.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 Birimi:

 

Yetki Verilecek Kişinin Adı ve Soyadı 

STRATEJİK YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ 

MEKAN YÖNETİM SİSTEMİ 

GÖREV DAĞILIM SİSTEMİ 

TEFTİŞ BİLGİ SİSTEMİ 

 Harcama Takip Modülü

İç Kontrol Modülü 

Kurumsal Performans Modülü 

Risk Yönetm Modülü 

Proses Kartı Modülü 

 Kalite Öz Değerlendirme Modülü

Taşınmaz Modülü 

Bağımsız Bölümler Modülü 

 Kiracı Takip Modülü

 Lojman Bilgileri Modülü

 Görev Tanımlama Modülü

Teftiş Modülü 

Giriş Yetkisi

Giriş Yetkisi  

Onay Yetkisi 

Giriş Yetkisi  

 Onay Yetkisi 

 Giriş Yetkisi  

Cevap Yetkisi  

Giriş Yetkisi   

Onay Yetkisi  

 Giriş Yetkisi 

Onay Yetkisi  

 Giriş Yetkisi 

Rapor Yetkisi

Giriş Yetkisi

 Giriş Yetkisi

Rapor Yetkisi

Giriş Yetkisi 

Giriş Yetkisi

Onay Yetkisi

Giriş Yetkisi

Rapor Yetkisi 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Yetkisi İptal Edilecek Kişinin Adı ve Soyadı

Harcama Modülü Yetkisi 

İç Kontrol Modülü 

Kurumsal Performans Modülü 

 

 

 

 

Kalite Öz Değerlendirme Modülü 

Taşınmaz Modülü 

Bağımsız Bölümler Modülü  

Kiracı Takip Modülü 

Lojman Bilgileri Modülü 

 Görev Tanımlama Modülü

Teftiş Modülü 

 Giriş Yetkisi

Giriş Yetkisi 

 Onay Yetkisi

Giriş Yetkisi 

 Onay Yetkisi

       

 Giriş Yetkisi

Onay Yetkisi 

Giriş Yetkisi 

 Rapor Yetkisi

 Giriş Yetkisi

 Giriş Yetkisi

 Rapor Yetkisi

 Giriş Yetkisi

 Giriş Yetkisi

Onay Yetkisi 

 Giriş Yetkisi

Rapor Yetkisi 

         

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

         

     

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

         

     

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

         

     

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

         

     

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

         

     

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harcama Yetkilisinin

Adı Soyadı

 

İmza/ Mühür