Döküman No
SGDB.FR.0005
Yayın Tarihi
12.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Birimi:  

 

Yetki Verilecek Kişinin
Adı ve Soyadı

STRATEJİK YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

MEKAN YÖNETİM SİSTEMİ

GÖREV DAĞILIM  SİSTEMİ

TEFTİŞ BİLGİ SİSTEMİ

Harcama Takip Modülü

İç Kontrol Modülü

Kurumsal Performans Modülü 

Risk Yönetim Modülü

Proses Kartı Modülü

Kalite Öz Değerlendirme Modülü

Taşınmaz Modülü

Bağımsız Bölümler  Modülü

Kiracı Takip  Modülü

Lojman Bilgileri  Modülü

Görev Tanımlama Modülü

Teftiş Modülü

Giriş Yetkisi

Giriş Yetkisi

Onay Yetkisi

Giriş Yetkisi

Onay Yetkisi

Giriş Yetkisi

Cevap Yetkisi

Giriş Yetkisi

Onay Yetkisi

Giriş Yetkisi

Onay Yetkisi

Giriş Yetkisi

Rapor Yetkisi

Giriş Yetkisi

Giriş Yetkisi

Rapor Yetkisi

Giriş Yetkisi

Giriş Yetkisi

Onay Yetkisi

Giriş Yetkisi

Rapor Yetkisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkisi İptal Edilecek Kişinin
Adı ve Soyadı

Harcama Modülü Yetkisi

İç Kontrol Modülü

Kurumsal Performans Modülü 

 

 

 

 

Kalite Öz Değerlendirme Modülü

Taşınmaz Modülü

Bağımsız Bölümler  Modülü

Kiracı Takip  Modülü

Lojman Bilgileri  Modülü

Görev Tanımlama Modülü

Teftiş Modülü

Giriş Yetkisi

Giriş Yetkisi

Onay Yetkisi

Giriş Yetkisi

Onay Yetkisi

 

 

 

 

Giriş Yetkisi

Onay Yetkisi

Giriş Yetkisi

Rapor Yetkisi

Giriş Yetkisi

Giriş Yetkisi

Rapor Yetkisi

Giriş Yetkisi

Giriş Yetkisi

Onay Yetkisi

Giriş Yetkisi

Rapor Yetkisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
Harcama Yetkilisinin
Adı Soyadı
     
İmza/Mühür