Doküman No
SGDB.FR. 0008
Yayın Tarihi
12.11.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

HİZMET ENVANTER TABLOSU

BİRİMİ

  

 

HİZMET ENVANTER TABLOSU

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE

HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI

SIRA

NO

KURUM

KODU

STANDART DOSYA PLANI KODU

HİZMETİN ADI

HİZMETİN TANIMI

HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

HİZMETTEN YARARLANANLAR

MERKEZİ İDARE

TAŞRA BİRİMLERİ

MAHALLİ İDARE

DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VB.)

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

İLK BAŞVURU MAKAMI

PARAF LİSTESİ

KURUMUN VARSA YAPILMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALARI

KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR

MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ

YILLIK İŞLEM SAYISI